A.L.I.C.E. – Animačná liga za zvýšenie spolupráce v Európe je európska iniciatíva v oblasti podpory animovanej tvorby, ktorá spája šesť európskych regiónov: Valónsko – Regionálny audiovizuálny fond Wallimage (Belgicko), Slovenská republika – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nord-Pas-de-Calais – Regionálny fond Pictanovo (Francúzsko), Región Rzeszow – Agentúra regionálneho rozvoja (Poľsko), Región Puglia (Taliansko) a Katalánsko – PROA (Španielsko).
Lídrom projektu je Regionálny audiovizuálny fond Wallimage. Projekt A.L.I.C.E. je financovaný z programu Interreg Europe a EÚ/ERDF.

Projekt bude trvať od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2022 a má naplniť cieľ podprogramu Rozvoj ekonomiky založenej na vedomostiach a inováciách cez prioritnú os Zvýšenie politiky konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Projekt sa zameriava predovšetkým na hľadanie spôsobov, ako v sektore animácie:

  • podporovať schopnosť malých a stredných podnikov zapojiť sa do rastu na regionálnych, národných a medzinárodných trhoch a do inovačných procesov,
  • zlepšiť efektívnosť nástrojov verejných politík regiónov zapojených do projektu.

Na dosiahnutie tohto cieľa, A.L.I.C.E. bude skúmať dostupné možnosti so snahou:

  • prekonať prekážky spolupráce a prístupu malých a stredných podnikov k financovaniu v rámci medzinárodných koprodukcií podporou nových finančných mechanizmov,
  • rozvíjať talent a podporovať inovatívne podniky formou podnikateľských schém pre animáciu v digitálnom a multiplatformovom prostredí,
  • lepšie zosúladenie ponuky a dopytu po práci prostredníctvom podpory inovatívnych vzdelávacích programov,
  • podporovať konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov na medzinárodných trhoch tým, že zvýšia svoje hodnoty duševného vlastníctva prostredníctvom nových spoločných a investičných schém,
  • podporovať klastre podporujúce inovácie a medzikultúrny dialóg ako spôsoby riešenia týchto otázok prostredníctvom komplexného prístupu k tomuto sektoru.

Účastníci projektu A.L.I.C.E.
Regionálny audiovizuálny fond Wallimage (Belgicko)
Regionálny fond Pictanovo (Francúzsko)
Región Puglia (Taliansko)
PROA (Španielsko)
Agentúra regionálneho rozvoja, Región Rzeszow (Poľsko)
Ministerstvo kultúry SR (Slovensko)

Webové sídlo projektu A.L.I.C.E.

Program Interreg Europe

Výstupy v rámci projektu:

Posledná aktualizácia: 22. decembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať