Trenčín sa stal víťazným mestom EHMK 2026

O titul EHMK 2026 sa uchádzalo osem slovenských miest (Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina). Do finálnej časti súťaže napokon postúpili tri mestá: Nitra, Trenčín a Žilina, ktoré odprezentovali svoje projekty/bid booky pred medzinárodnou komisiou v dňoch 9. a 10. decembra v priestoroch Ministerstva kultúry SR. Po skončení vypočutí medzinárodná komisia odporučila ministerstvu kultúry ako nositeľa prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026 za Slovenskú republiku mesto Trenčín.

Titul Európske hlavné mesto kultúry sa každý rok udeľuje dvojici, respektíve trojici európskych miest. Partnerské mestá a vlády partnerských krajín svoje projekty často navzájom prepájajú, čím vytvárajú nové medzinárodné spolupráce, na ktorých môžu obe strany stavať i do budúcna. Trenčín bude v roku 2026 cez projekt EHMK spojený s fínskym mestom Oulu.

Bid book víťazného mesta a ďalších dvoch miest, ktoré sa prebojovali do finále súťaže, sú zverejnené na nasledujúcich odkazoch:

Nitra 2026, Trenčín 2026, Žilina 2026

 

Primátor Trenčína Richard Rybníček a jeho tím sa osobne stretli s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou 

Trenčiansky tím, ktorý stojí za víťazným projektom EHMK 2026 s názvom pestovanie zvedavosti, sa stretol s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou na pôde ministerstva kultúry.

“Kvôli pandemickým opatreniam nebolo možné, aby boli mestá a ich tímy prítomní na vyhlásení výsledkov, a preto som nemala šancu zagratulovať pánovi Rybníčkovi a Trenčínu osobne. Stalo sa tak na dnešnom stretnutí a aj takto verejne by som chcela vyzdvihnúť kreativitu a celý projekt, vďaka ktorému sa víťazným mestom stal práve Trenčín. Veľmi ma zaujal claim a filozofia trenčianskeho projektu EHMK – a to je “pestovanie zvedavosti” – pretože zvedavosťou sa všetko začína, ale zvedavosť sa nikdy nekončí. Táto línia pestovania zvedavosti, ktorá každého z nás vedie k tomu, aby sme sa vzdelávali a rástli, boli spolupatriční, zodpovední a empatickí, sa bude tiahnuť celým projektom niekoľko rokov a verím, že sa dostane ďalej z regiónu do celého Slovenska,” vyjadrila  sa na tlačovej konferencii ministerka kultúry.

Podľa slov primátora Richarda Rybníčka sila projektu mesta Trenčín spočíva v tom, že na ňom pracovali posledných jedenásť rokov. Poukázal na to, že na budúci rok v Trenčíne plánujú stavať z mestských peňazí kontajnerové divadlo pre zhruba 120 ľudí. Vedľa plánovaného divadla sa rekonštruuje Kino Hviezda, ktoré sídli vo funkcionalistickej budove, na kultúrne kreatívne centrum. Ako dodal, majú taktiež stavebné povolenie na Fiesta bridge – na rekonštrukciu starého železničného mosta v Trenčíne, z ktorého chcú vytvoriť pobytový, ekologický most s kaviarňami a priestorom na diskusiu. Mesto tiež podporuje židovskú náboženskú obec v Trenčíne pri rekonštrukcii synagógy.

Primátor Trenčína zároveň plánuje v nadchádzajúcich rokoch spolupracovať so Žilinou a Nitrou, ktoré vo finále EHMK 2026 neuspeli. Ako dôvod uviedol ich kvalitné projekty a talentovaných ľudí a tiež predpoklad, že turisti neostanú iba v Trenčíne, ale navštívia aj iné slovenské mestá.

Ako informovala ministerka kultúry Natália Milanová, z eurofondov bolo vyrokovaných na infraštruktúrne projekty takmer 40 miliónov eur a vláda by mala na EHMK 2026 vyčleniť približne 15 miliónov eur.

 

Medzinárodná komisia zverejnila oficiálnu finálnu správu EHMK 2026

Medzinárodná komisia EHMK 2026 zverejnila 3. februára 2022 oficiálnu finálnu správu, ktorej súčasťou je hĺbkové hodnotenie všetkých troch slovenských finálových miest súťaže EHMK 2026 (Nitra, Trenčín a Žilina) a odovôdnenie rozhodnutia odporučiť Trenčín ako víťaza súťaže. 

Výber z finálnej hodnotiacej správy

Hodnotenie Trenčína

Návrh mesta Trenčín pôsobí ako koncepčne silný a veľmi dobre štruktúrovaný. Navrhovaná kultúrna stratégia vychádza z potrieb mesta, regiónu a jeho ľudí a má veľký potenciál zanechať dôležité dedičstvo v meste Trenčín. Vo svojom jadre ukazuje, ako sa prostredníctvom kultúry, otvorenosti a spolupráce môže malé mesto v strednej Európe stať skutočne európskym mestom, v ktorom ľudia radi žijú a navštevujú ho. Navrhovaný kultúrny a umelecký program je koncepčne silný, relevantný a dobre štruktúrovaný, pričom každá jeho časť prispieva k ucelenému globálnemu posolstvu. Predložené programy demonštrujú skutočný a autentický európsky rozmer, prirodzene vychádzajúci z medzinárodnej spolupráce, ktorú je cítiť v každom projekte.

Rozhodnutie skupiny odborníkov

Výberovej komisii boli predložené tri rôzne ponuky, ktoré mali svoje silné i slabé stránky. Výberová komisia hľadala program so silným európskym rozmerom špeciálne navrhnutý pre daný rok EHMK. Diskutovala o prednostiach každého mesta na základe šiestich kritérií a následne v záverečnej diskusii boli ich ponuky vzájomne porovnané. Výberová komisia sa jednomyseľne rozhodla odporučiť Ministerstvu kultúry SR vymenovať Trenčín za Európske hlavné mesto kultúry na Slovensku v roku 2026.

Súťažné projekty posudzovala medzinárodná komisia EHMK 2026 zložená z nezávislých odborníkov a odborníčok na oblasť kultúry a umenia, ktorých nominovali európske inštitúcie.

 

Správu skupiny odborníkov z fázy výberu nájdete na webovej stránke Európskej komisie alebo webovom sídle MK SR tu:

Pre–selection report

Správa z predbežného výberu

The Expert Panel’s report (Selection Stage)

Správa skupiny odborníkov (Fáza konečného výberu)

Dostupné slovenské preklady dokumentov EHMK majú zabezpečiť len lepšiu informovanosť a zvýšenú podporu. Rozhodujúcimi sú dokumenty v anglickom jazyku, prosíme vychádzať preto z anglických verzií materiálov. Anglická verzia prihlášky bude pracovnou verziou pre skupinu nezávislých odborníkov, ktorá bude na vykonanie postupu výberu zostavená.


Kontakt: ehmk@culture.gov.sk

Kontakt pre médiá: hovorca@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 17. februára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať