Mestá, ktoré postúpili do konečnej fázy výberu súťaže o titul EHMK 2026 – Nitra, Trenčín, Žilina, predložia ministerstvu svoje zrevidované prihlášky najneskôr do 2. novembra 2021. Prihlášky musia byť zaslané v elektronickej a tlačenej verzii v anglickom jazyku. Ďalšie formálne kritériá sú obsiahnuté vo Výzve.

Druhé a konečné kolo vypočutí kandidátskych miest je predbežne určené na 9. – 10. decembra 2021. Termín bude ešte potvrdený.

Správu skupiny odborníkov z fázy predbežného výberu nájdete na webovej stránke Európskej komisie alebo webovom sídle MK SR tu:

Pre–selection report

Správa z predbežného výberu

Dostupné slovenské preklady dokumentov EHMK majú zabezpečiť len lepšiu informovanosť a zvýšenú podporu. Rozhodujúcimi sú dokumenty v anglickom jazyku, prosíme vychádzať preto z anglických verzií materiálov. Anglická verzia prihlášky bude pracovnou verziou pre skupinu nezávislých odborníkov, ktorá bude na vykonanie postupu výberu zostavená.


Kontakt: ehmk@culture.gov.sk

Kontakt pre médiá: hovorca@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 23. novembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať