Evidencia divadiel a hudobných inštitúcií

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na základe zákona č. 103/2014 o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 230/2014 o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií vedie evidenciu profesionálnych divadiel a  profesionálnych hudobných inštitúcií za účelom spracovania vybraných informácií o činnosti divadla a hudobnej inštitúcie.

Vyplnený a štatutárom potvrdený evidenčný formulár (slúži aj na oznámenie následných zmien vybraných informácií) treba poslať na adresu:

Ministerstvo kultúry SR
sekcia umenia a kreativity
Námestie SNP 33
813 31  Bratislava

Posledná aktualizácia: 16. júla 2024 / MKSR Admin

Zdieľať