Nórsko

  • Dohoda o kultúrnych vzťahoch medzi Československom a Nórskom. Oslo, 11. marca 1937 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/
  • Program kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej spolupráce medzi vládami SR a Nórskeho kráľovstva. Oslo, 12. februára 1999

 

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať