Platné dokumenty

Deklarácie

Strategické materiály

Medzinárodné dokumenty

Správa a súbor nástrojov týkajúci sa praktických spôsobov zníženia nákladov na požičiavanie a vypožičiavanie predmetov kultúrnej hodnoty medzi členskými štátmi európskej únie (výstup Pracovnej skupiny expertov z členských štátov EÚ pre mobilitu zbierok, september 2012)

 

Orgány a komisie

Posledná aktualizácia: 11. januára 2024 / MKSR Admin

Zdieľať