Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v záujme zvyšovania profesionality výkonov v múzeách a galériách, ich trvalého skvalitňovania, vytvárania tvorivého konkurenčného prostredia v múzeách a galériách vyhlasovalo súťaž Múzeum roka/Galéria roka.

Súťaž prebiehala do roku 2020. Od roku 2021 sa titul Múzeum roka/Galéria roka udeľuje v rámci Ceny ministra kultúry SR v kategórii b) cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia).

Zoznam víťazov súťaže Múzeum roka/Galéria roka – ročník 2003 – 2018

Posledná aktualizácia: 17. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať