Cena ministerky kultúry je ocenenie, ktoré udeľuje ministerka fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napríklad umelecká inštitúcia, múzeum, galéria, knižnica, kultúrno-osvetové zariadenie) ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry.

Ministerstvo kultúry SR pripravilo nový Štatút Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky, ktorý nahrádza doterajšie ocenenia udeľované ministerstvom kultúry v oblastiach umenia a kultúrneho dedičstva:

  • Cena ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia,
  • Cena Andreja Kmeťa,
  • Múzeum a galéria roka (súťaž),
  • Knižnica roka (súťaž),
  • Kultúrno-osvetové zariadenie roka (súťaž).

Ministerstvo naďalej zostane vyhlasovateľom a organizátorom celoštátnej súťaže Kultúrna pamiatka roka (FÉNIX). Zámerom nového Štatútu je sprehľadnenie, zosúladenie oceňovaní udeľovaných ministerstvom a povýšenie statusu ceny udeľovanej ministrom na takú úroveň, aby si uchovala prestížne postavenie v kontexte existujúcich početných ocenení iniciovaných neštátnymi subjektmi. Očakávaným benefitom je zvýšenie spoločenského záujmu a pozornosti médií zodpovedajúcich prestíži ocenenia.

 

Príloha k Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v kategórii b) múzeá a galérie

Príloha k Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v kategórii b) kultúrno-osvetové zariadenia

Príloha k Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v kategórii b) knižnice

 

 

Linky s aktuálnou výzvou:

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministerky kultúry SR za rok 2020 za umenie a celoživotný prínos v oblasti kultúry

Výzva na predkladanie prihlášok do nominačného procesu výberu nominantov na udelenie Ceny ministerky kultúry SR za rok 2020 za oblasť kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti

Posledná aktualizácia: 17. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať