SMERNICA č. 2/2023 o postupe pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 

Posledná aktualizácia: 21. septembra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať