Prehľad právnych predpisov

ktoré v súlade s § 18 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov patria do pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a podľa ktorých Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky koná a rozhoduje.

Právne predpisy v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Štátny jazyk

Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo

Umenie

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

 Kultúrno-osvetová činnosť a ľudová umelecká výroba

Vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami

Média a audiovízia

Podpora kultúry národnostných menšín

Iné oblasti

Posledná aktualizácia: 12. januára 2024 / MKSR Admin

Zdieľať