Kontrakty na rok 2017
uzatvorené medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

MK-3749/2016-341/14164      Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti (pdf, 184 kB)

MK-3749/2016-341/14413      Divadelný ústav (pdf, 253 kB)

MK-3749/2016-341/14242      Divadlo Nová scéna (pdf, 82 kB)

MK-3749/2016-341/14162      Hudobné centrum (pdf, 246 kB)

MK-3749/2016-341/14160      Literárne informačné centrum (pdf, 188 kB)

MK-3749/2016-341/14402      Múzeum Slovenského národného povstania (pdf, 184 kB)

MK-3749/2016-341/14167      Národné osvetové centrum (pdf, 223 kB)

MK-3749/2016-341/14390      Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (pdf, 149 kB)

MK-3749/2016-341/14200      Slovenská filharmónia (pdf, 122 kB)

MK-3749/2016-341/14168      Slovenská knižnica pre nevidiacich M. H. v Levoči (pdf, 148 kB)

MK-3749/2016-341/14192      Slovenská národná galéria (pdf, 159 kB)

MK-3749/2016-341/14389      Slovenská národná knižnica (pdf, 181 kB)

MK-3749/2016-341/14251      Slovenská ústredná hvezdáreň (pdf, 316 kB)

MK-3749/2016-341/14155      Slovenské centrum dizajnu (pdf, 389 kB)

MK-3749/2016-341/14391      Slovenské národné divadlo (pdf, 175 kB)

MK-3749/2016-341/14197      Slovenské národné múzeum (pdf, 150 kB)

MK-3749/2016-341/14387      Slovenské technické múzeum (pdf, 124 kB)

MK-3749/2016-341/14157      Slovenský filmový ústav (pdf, 840 kB)

MK-3749/2016-341/14412      Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ (pdf, 146 kB)

MK-3749/2016-341/14170      Štátna filharmónia Košice (pdf, 125 kB)

MK-3749/2016-341/14181      Štátna opera (pdf, 111 kB)

MK-3749/2016-341/14388      Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (pdf, 158 kB)

MK-3749/2016-341/14169      Štátna vedecká knižnica v Košiciach (pdf, 129 kB)

MK-3749/2016-341/14156      Štátna vedecká knižnica v Prešove (pdf, 162 kB)

MK-3749/2016-341/14158      Štátne divadlo Košice (pdf, 114 kB)

MK-3749/2016-341/14171      Štátny komorný orchester Žilina (pdf, 101 kB)

MK-970 /2017-341/242           Tanečné divadlo Ifjú Szivek (pdf, 80 kB)

MK-3749/2016-341/14199      Umelecký súbor Lúčnica (pdf, 129 kB)

MK-3749/2016-341/14392      Univerzitná knižnica v Bratislave (pdf, 184 kB)

MK-3749/2016-341/14173      Ústredie ľudovej umeleckej výroby (pdf, 244 kB)

Posledná aktualizácia: 2. februára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať