Materiály predložené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sú zverejnené na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky.

Posledná aktualizácia: 21. septembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať