Štatistika kultúry za rok 2012

Ochrana pamiatkového fondu

Komentár (pdf, 27 kB)
Ochrana pamiatkového fondu (pdf, 33 kB) v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky (pdf, 23 kB)   opendata (csv, 3 kB)

Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

Komentár (pdf, 48 kB)
Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva (pdf, 28 kB)  v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky (pdf, 33 kB)   opendata (csv, 9 kB)

Kultúrno-osvetová činnosť

Komentár (pdf, 35 kB)
Kultúrno-osvetová činnosť (pdf, 48 kB)  v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 46 kB), Trnavský (pdf, 46 kB), Trenčiansky (pdf, 46 kB),
Nitriansky (pdf, 46 kB), Žilinský (pdf, 47 kB), Banskobystrický (pdf, 46 kB),
Prešovský (pdf, 46 kB), Košický (pdf, 47 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 157 kB)  opendata (csv, 102 kB)

Neperiodické publikácie

Komentár (pdf, 55 kB)
Neperiodické publikácie (pdf, 33 kB)  v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky (pdf, 251 kB)   opendata (csv, 91 kB)

Hudobné telesá a umelecké súbory

Komentár (pdf, 85 kB)
Hudobné telesá (pdf, 19 kB)  v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 19 kB), Žilinský (pdf, 19 kB), Košický (pdf, 19 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 18 kB)   opendata (csv, 913 B)

Galérie

Komentár (pdf, 41 kB)
Galérie (pdf, 23 kB)  v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 22 kB) , Trnavský (pdf, 22 kB) , Trenčiansky (pdf, 22 kB) ,
Nitriansky (pdf, 22 kB) , Žilinský (pdf, 22 kB) , Banskobystrický (pdf, 22 kB) ,
Prešovský (pdf, 22 kB) , Košický (pdf, 22 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 22 kB)   opendata (csv, 2 kB)

Vysielanie rozhlasovej programovej služby

Komentár (pdf, 38 kB)
Vysielatelia v SR spolu (pdf, 32 kB)  
Verejnoprávny vysielateľ (pdf, 32 kB)
Vysielatelia na základe licencie (pdf, 24 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 21 kB)   opendata (csv, 3 kB)

Vysielanie televíznej programovej služby

Komentár (pdf, 41 kB)
Vysielatelia v SR spolu (pdf, 66 kB)
Verejnoprávny vysielateľ (pdf, 65 kB)
Vysielatelia na základe licencie (pdf, 66 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 35 kB)  opendata (csv, 11 kB)

Múzeá

Komentár (pdf, 43 kB)
Múzeá (pdf, 24 kB)   v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 24 kB) , Trnavský (pdf, 23 kB) , Trenčiansky (pdf, 23 kB) ,
Nitriansky (pdf, 23 kB) , Žilinský (pdf, 24 kB) , Banskobystrický (pdf, 24 kB) ,
Prešovský (pdf, 24 kB) , Košický (pdf, 23 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 33 kB)  opendata (csv, 11 kB)

Knižnice

Komentár (pdf, 74 kB)
Aktívne knižnice (pdf, 49 kB) v Slovenskej republike
Verejné knižnice (pdf, 48 kB)     
Vedecké knižnice (pdf, 48 kB)   
Špeciálne knižnice (pdf, 49 kB)  
Spravodajské jednotky:
verejné knižnice (pdf, 242 kB)   opendata (csv, 158 kB)
vedecké knižnice (pdf, 12 kB)    opendata (csv, 701 B)
špeciálne knižnice (pdf, 59 kB)   opendata (csv, 23 kB)

Audiovízia

Komentár (pdf, 29 kB)
Audiovízia (pdf, 57 kB) v Slovenskej republike  
Spravodajské jednotky (pdf, 51 kB)   opendata (csv, 25 kB)

Profesionálne divadlá

Komentár:
štátne divadlá, (pdf, 48 kB)
neštátne divadlá (pdf, 30 kB)

Štátne profesionálne divadlá (pdf, 25 kB)  v Slovenskej republike
Podľa krajov
Bratislavský (pdf, 25 kB), Trnavský (pdf, 24 kB), Trenčiansky – nemá profesionálne divadlo,
Nitriansky (pdf, 24 kB), Žilinský (pdf, 24 kB), Banskobystrický (pdf, 25 kB),
Prešovský (pdf, 32 kB), Košický (pdf, 32 kB)

Neštátne profesionálne divadlá (pdf, 22 kB)  v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 21 kB), Trnavský (pdf, 20 kB), Trenčiansky -nemá neštátne divadlo,
Nitriansky (pdf, 20 kB), Žilinský (pdf, 20 kB), Banskobystrický (pdf, 21 kB),
Prešovský (pdf, 20 kB), Košický (pdf, 20 kB)

Spravodajské jednotky:
štátne divadlá (pdf, 19 kB)     opendata (csv, 2 kB)
neštátne divadlá (pdf, 38 kB)  opendata (csv, 4 kB)

Astronomické zariadenia a pracoviská

Komentár (pdf, 47 kB)
Astronomické zariadenia (pdf, 14 kB)  v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský – nemá astronomické zariadenia,
Trnavský (pdf, 14 kB), Trenčiansky (pdf, 14 kB), Nitriansky (pdf, 14 kB),
Žilinský (pdf, 14 kB), Banskobystrický (pdf, 14 kB), Prešovský (pdf, 14 kB),
Košický (pdf, 14 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 20 kB)  opendata (csv, 2 kB)

Cirkvi a náboženské spoločnosti

Komentár (pdf, 35 kB)
Cirkvi a náboženské spoločnosti (pdf, 59 kB) v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky (pdf, 20 kB)  opendata (csv, 2 kB)

Profesionálna hudobná kultúra

Komentár (pdf, 89 kB)
Profesionálna hudobná kultúra (pdf, 25 kB)  v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky (pdf, 41 kB)  opendata (csv, 14 kB)

Divadelné festivaly a prehliadky

Komentár (pdf, 37 kB)
Divadelné festivaly a prehliadky (pdf, 17 kB)  v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 17 kB), Trnavský (pdf, 17 kB), Nitriansky (pdf, 17 kB),
Žilinský (pdf, 17 kB), Banskobystrický (pdf, 17 kB), Košický (pdf, 17 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 23 kB)  opendata (csv, 3 kB)

Štatistika periodickej tlače
údaje prevzaté z administratívneho zdroja (pdf, 19 kB)

 


© 2006-2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.

Posledná aktualizácia: 11. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať