Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Oznámenie o výberovom konaní – Generálny/a riaditeľ/ka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (pdf, 280 kB)

Príloha A k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 41 kB)

Príloha B k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 17 kB)

Príloha C k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 23 kB)

Príloha D k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 17 kB)

Posledná aktualizácia: 22. marca 2021 / Rastislav Machel

Zdieľať