Verejné odpočty organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

Termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2020

Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu na rok 2020

 

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Termín:  20.5.2021 o 14.00 hod.

Miesto konania: Zasadacia miestnosť, č. dverí 9, 1. poschodie, Panská 41, Bratislava

 

Divadelný ústav

Termín: 27. 4. 2021 o 15.00 hod.

Miesto konania: Izba manželov Borodáčovcov, 1. poschodie, Jakubovo námestie 12,   Bratislava

 

Divadlo Nová scéna

Termín: 22. 4. 2021 o 14.00 hod.,

Miesto konania: Zasadacia miestnosť GR DNS, 5. poschodie, Živnostenská 1, Bratislava

 

Hudobné centrum

Termín: 30. 4. 2021 o 14.00 hod.,

Miesto konania: Zasadacia miestnosť, 2. poschodie, Michalská 10, Bratislava

 

Literárne informačné centrum

Termín: 20. 4. 2021 o 14.00 hod.,

Miesto konania: Zasadacia miestnosť, 5. poschodie, č. dverí 505, Námestie SNP 12, Bratislava

 

Múzeum Slovenského národného povstania

Termín: 14. 4. 2021 o 13.00 hod.,

Miesto konania: Múzeum SNP, kinosála, Kapitulská 23, Banská Bystrica

 

Národné osvetové centrum

Termín:  27. 5. 2021 o 13.00 hod.,

Miesto konania: Budova NOC, Námestie SNP 12, Bratislava

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Termín:  26. 5. 2021 o 10.30 hod.,

Miesto konania: Sídelná budova PÚ SR, Cesta na Červený most 6,  Bratislava

 

Slovenská filharmónia

Termín: 26. 5. 2021 o 14.00 hod.,

Miesto konania: Stĺpová sieň, Medená 3, Bratislava

 

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Termín: 8. 4. 2021 o 13.00 hod.,

Miesto konania: Zasadacia miestnosť SKN, Štúrova 36, Levoča

 

Slovenská národná galéria

Termín:  14. 4. 2021 o 10.00 hod.,

Miesto konania: Online prezentácia

 

Slovenská národná knižnica

Termín: 17. 5. 2021 o 14.00 hod.,

Miesto konania: Konferenčná sála, Námestie J. C. Hronského 1, Martin

 

Slovenská ústredná hvezdáreň

Termín: 5. 5. 2021 o 11.30 hod.,

Miesto konania: Administratívna budova SÚH, Komárňanská 134, Hurbanovo

 

Slovenské centrum dizajnu

Termín: 31. 5. 2021 o 14.00 hod.,

Miesto konania: Galéria dizajnu – SATELIT – Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava

 

Slovenské národné divadlo

Termín: 27. 5. 2021 o 14.00 hod.,

Miesto konania: Nová budova SND, Generálne riaditeľstvo, zasadacia miestnosť 5.poschodie, Pribinova 17, Bratislava

 

Slovenské národné múzeum

Termín: 15. 4. 2021 o 14.00 hod.,

Miesto konania: Sídelná budova SNM, Vajanského nábrežie 2,  Bratislava, Knižnica SNM na 3. poschodí

 

Slovenské technické múzeum

Termín: 15. 4. 2021 o 13.00 hod.,

Miesto konania: Prednášková sála, Hlavná 88, Košice

 

Slovenský filmový ústav

Termín: 13. 5. 2021 o 11.00 hod.,

Miesto konania: Kinosála K2, Kino Lumiere, Špitálska 4, Bratislava

 

Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/

Termín: 18. 5. 2021 o 10.00 hod.,

Miesto konania: Zasadacia miestnosť GR SĽUK-u, Balkánska 31, Bratislava

 

Štátna filharmónia Košice

Termín: 20. 5. 2021 o 14.00 hod.,

Miesto konania: Salónik Dom umenia, Moyzesova 66, Košice

 

Štátna opera

Termín: 5. 5. 2021 o 14.00 hod.,

Miesto konania: Štátna opera – Bohéma klub, Národná 11, Banská Bystrica

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Termín: 14.4.2021 o 14.00 hod.,

Miesto konania: Sídelná budova, Lazovná 9, Banská Bystrica

 

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Termín:  14. 4. 2021 o 15.00 hod.,

Miesto konania: Kultúrno – vzdelávacie centrum, Pribinova 1, Košice

 

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Termín:  26. 5. 2021 o 14.00 hod.,

Miesto konania: Prezentačná miestnosť ŠVKP, Námestie mládeže 4, Prešov

 

Štátne divadlo Košice

Termín: 20. 5. 2021 o 16.00 hod.,

Miesto konania: Malá scéna ŠDKE, Hlavná 76, Košice

 

Štátny komorný orchester Žilina

Termín:  5. 5. 2021 o 14.00 hod.,

Miesto konania: Budova ŠKO Žilina, Dolný Val 47, Žilina

 

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Termín:   19. 3. 2021 o 13.00 hod.,

Miesto konania: Tanečné divadlo, Palackého 14, Bratislava

 

Umelecký súbor Lúčnica

Termín:   27. 5. 2021 o 11.00 hod.,

Miesto konania: Kancelária generálneho riaditeľa, 1. poschodie, Štúrova 6, Bratislava

 

Univerzitná knižnica v Bratislave

Termín:  26. 5. 2021 o 15.00 hod.,

Miesto konania: Prednášková sála UKB, Ventúrska 11, Bratislava

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Termín:  20. 5. 2021 o 13.30 hod.,

Miesto konania: Galéria ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

 

Kunsthalle Bratislava

Termín:  18.3.2021 o 14.00 hod.,

Miesto konania: Centrálna sála výstavných priestorov, 1. Poschodie, Dom umenia, Námestie SNP 12, BA

Posledná aktualizácia: 22. apríla 2022 / Michal Masár

Zdieľať