Správa o štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry za rok 2021

 

Ochrana pamiatkového fondu:
Ochrana pamiatkového fondu – sumárny výkaz
Ochrana pamiatkového fondu – spravodajské jednotky

Kultúrno-osvetová činnosť:
Kultúrno-osvetová činnosť – sumárny výkaz
Kultúrno-osvetová činnosť – spravodajské jednotky

Neperiodické publikácie:
Neperiodické publikácie – sumárny výkaz
Neperiodické publikácie – spravodajské jednotky

Hudobné telesá a umelecké súbory:
Hudobné telesá a umelecké súbory – sumárny výkaz
Hudobné telesá a umelecké súbory – spravodajské jednotky

Galérie:
Galérie – sumárny výkaz
Galérie – spravodajské jednotky

Vysielanie rozhlasovej programovej služby:
Vysielanie rozhlasovej programovej služby – sumárny výkaz
Vysielanie rozhlasovej programovej služby – spravodajské jednotky

Vysielanie televíznej programovej služby:
Vysielanie televíznej programovej služby – sumárny výkaz
Vysielanie televíznej programovej služby – spravodajské jednotky

Múzeá:
Múzeá – sumárny výkaz
Múzeá – spravodajské jednotky

Knižnice (bez akademických a školských knižníc):
Knižnice – sumárny výkaz
verejné knižnice, vedecké knižnice, špeciálne knižnice
Knižnice – spravodajské jednotky

Audiovízia:
Audiovízia – sumárny výkaz
Audiovízia – spravodajské jednotky

Profesionálne divadlá:
Subjekty v oblasti profesionálneho scénického umenia – sumárny výkaz
Subjekty v oblasti profesionálneho scénického umenia – spravodajské jednotky

Astronomické zariadenia a pracoviská:
Astronomické zariadenia a pracoviská – sumárny výkaz
Astronomické zariadenia a pracoviská – spravodajské jednotky

Cirkvi a náboženské spoločnosti:
Cirkvi a náboženské spoločnosti – sumárny výkaz
Cirkvi a náboženské spoločnosti – spravodajské jednotky

Verejné podujatia v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry:
Verejné podujatia v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry – sumárny výkaz
Verejné podujatia v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry – spravodajské jednotky

Divadelné festivaly a prehliadky:
Festivaly a prehliadky v oblasti profesionálneho scénického umenia – sumárny výkaz
Festivaly a prehliadky v oblasti profesionálneho scénického umenia – spravodajské jednotky

Výroba a distribúcia zvukových záznamov hudobných diel:
Výroba a distribúcia zvukových záznamov hudobných diel – sumárny výkaz
Výroba a distribúcia zvukových záznamov hudobných diel – spravodajské jednotky

Multimediálny priemysel:
Multimediálny priemysel – sumárny výkaz
Multimediálny priemysel – spravodajské jednotky

Špecializované dizajnérske činnosti:
Špecializované dizajnérske činnosti – sumárny výkaz
Špecializované dizajnérske činnosti – spravodajské jednotky

Kultúra národnostných menšín:
Kultúra národnostných menšín – sumárny výkaz
Kultúra národnostných menšín – spravodajské jednotky

Posledná aktualizácia: 9. decembra 2022 / Michal Masár

Zdieľať