Manažment údajov Ministerstva kultúry SR – Komplexný projekt pre manažment údajov rezortu MK SR

Poskytovanie strážnej služby v objektoch Ministerstva kultúry SR

Zabezpečenie služieb dezinfekcie, deratizácie a dezinsekcie

Nákup osobného motorového vozidla

(Zverejnené 20. 10. 2021)

Obnova licencií antivírusového riešenia ESET pre rezort kultúry

(Zverejnené 24. 11. 2021)

Servisné služby HW a SW podpory (supportov) pre datacentrá MK SR

(Zverejnené 13.12.2021)

Posledná aktualizácia: 13. decembra 2021 / Rastislav Machel

Zdieľať