Posudzovanie vplyvov regulácií štátu je tradíciou vo všetkých vyspelých krajinách. Na to, aby dokázala vláda informovane a správne rozhodnúť o potrebe prijatia materiálu v danej podobe, musí o ňom mať čo najviac informácií. Cieľom každého legislatívneho aj nelegislatívneho opatrenia je zlepšiť „status quo“, a teda stav, ktorý je v danom čase aktuálny. Každá zmena sleduje určitý cieľ a prináša nové výzvy, ktoré môžu mať rôzne následky a dotýkať sa mnohých spoločenských sfér a skupín obyvateľstva.

Na inštitúte kultúrnej politiky pomáhame jednotlivým vecným sekciám vypracovávať tak zvané doložky vplyvov legislatívnych a nelegislatívnych materiálov, aby sme zabezpečili kvalitu a kredibilitu dát používaných v procese posudzovania vplyvov regulácií štátu.

Posledná aktualizácia: 7. septembra 2023 / Michaela Rudyjová

Zdieľať