Počítačová technika a videokonferenčné riešenie pre MK SR

Počítačová technika a videokonferenčné riešenie pre MK SR II.

Počítačová technika a videokonferenčné riešenie pre MK SR III.

Náhradné pamäte RAM pre servery Dátových centier MK SR

Tonery, náplne do tlačiarní a prislúchajúce príslušenstvo

Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

Posledná aktualizácia: 30. septembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať