Štatistika kultúry za rok 2009

Ochrana pamiatkového fondu

Komentár (pdf, 36 kb)
Ochrana pamiatkového fondu v Slovenskej republike (pdf, 33 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 28 kb)

Kultúra národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva
Komentár (pdf, 43 kb)
Kultúra nár. menšín v Slovenskej republike (pdf, 28 kb)
Kultúra nár. menšín podľa krajov: 
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Spravodajské jednotky (pdf, 139 kb)

Kultúrno-osvetová činnosť

Komentár (pdf, 37 kb)
Kultúrno-osvetová činnosť v Slovenskej republike (pdf, 49 kb)
Kultúrno-osvetová činnosť podľa krajov:
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Spravodajské jednotky (pdf, 157 kb)

Neperiodické publikácie

Komentár (pdf, 69 kb)
Neperiodické publikácie v Slovenskej republike (pdf, 34 kB)
Spravodajské jednotky  (pdf, 206 kb)

Hudobné telesá a umelecké súbory

Komentár (pdf, 71 kb)
Hudobné telesá v Slovenskej republike (pdf, 20 kB)
Hudobné telesá podľa krajov:
Bratislavský, ŽilinskýKošický
Spravodajské jednotky (pdf, 17 kb)

Galérie

Komentár (pdf, 33 kB)
Galérie v Slovenskej republike
(pdf, 24 kB)
Galérie podľa krajov:
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Spravodajské jednotky (pdf, 22 kb)

Vysielanie rozhlasovej programovej služby

Komentár
Vysielatelia v SR spolu (pdf, 33 kb)
Verejnoprávni vysielatelia (pdf, 33 kb)
Vysielatelia na základe licencie (pdf, 24 kb)
Spravodajské jednotky (pdf, 19 kb) 
 
Vysielanie televíznej programovej služby

Komentár
Vysielatelia v SR spolu (pdf, 67 kb)
Verejnoprávni vysielatelia
(pdf, 67 kb)
Vysielatelia na základe licencie (pdf, 67 kb)
Spravodajské jednotky (pdf, 33 kb)

Múzeá

Komentár
Múzeá v Slovenskej republike (pdf, 23 kb)
Múzeá podľa krajov:
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Spravodajské jednotky (pdf, 33 kb)

Knižnice

Komentár
Aktívne knižnice v Slovenskej republike (pdf, 138 kb)
Verejné knižnice (pdf, 73 kb)
Vedecké knižnice (pdf, 73 kb)
Špeciálne knižnice (pdf, 73 kb)
Spravodajské jednotky verejné (pdf, 234 kb), vedecké (pdf, 12 kb), špeciálne (pdf, 55 kb) 

Audiovízia

Komentár
Audiovízia v Slovenskej republike (pdf, 40 kb)
Spravodajské jednotky (pdf, 88 kb) 
 
Profesionálne divadlá

Komentár: štátne divadlá, neštátne divadlá
Štátne profesionálne divadlá v Slovenskej republike (pdf, 28 kb)
Štátne profesionálne divadlá podľa krajov
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky – nemá profesionálne divadlo, Nitriansky,
Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický,

Neštátne profesionálne divadlá v Slovenskej republike (pdf, 22 kb)
Neštátne profesionálne divadlá podľa krajov:
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský – nemá neštátne divadlo, Košický 
Spravodajské jednotky (pdf, 22 kb) 
 
Astronomické zariadenia a pracoviská

Komentár
Astronomické zariadenia v Slovenskej republike (pdf, 15 kB)
Astronomické zariadenia podľa krajov:
Bratislavský – nemá astronomické zariadenia,
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Spravodajské jednotky (pdf, 19 kb)

Cirkvi a náboženské spoločnosti

Komentár
Cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike (pdf, 49 kb)
Spravodajské jednotky (pdf, 20 kb)

Profesionálna hudobná kultúra

Komentár
Profesionálna hudobná kultúra v Slovenskej republike (pdf, 26 kb)
Spravodajské jednotky (pdf, 38 kb)

Divadelné festivaly a prehliadky

Komentár
Divadelné festivaly a prehliadky v Slovenskej republike (pdf, 18 kb)
Spravodajské jednotky (pdf, 27 kb)

Posledná aktualizácia: 11. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať