Správa o štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry za rok 2019 (pdf, 3 MB)

 

Ochrana pamiatkového fondu

Ochrana pamiatkového fondu – sumárny výkaz (pdf, 515 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 383 kB)

 

Kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno-osvetová činnosť – sumárny výkaz (pdf, 623 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 657 kB)

 

Neperiodické publikácie

Neperiodické publikácie – sumárny výkaz (pdf, 547 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 691 kB)

 

Hudobné telesá a umelecké súbory

Hudobné telesá a umelecké súbory – sumárny výkaz (pdf, 531 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 419 kB)

 

Galérie

Galérie – sumárny výkaz (pdf, 530 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 421 kB)

 

Vysielanie rozhlasovej programovej služby

Vysielanie rozhlasových programových služieb – sumárny výkaz (pdf, 642 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 364 kB)

 

Vysielanie televíznej programovej služby

Vysielanie televíznych programových služieb – sumárny výkaz (pdf, 712 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 441 kB)

 

Múzeá

Múzeá – sumárny výkaz (pdf, 598 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 465 kB)

 

Knižnice (bez akademických a školských knižníc)

Knižnice – sumárny výkaz (pdf, 623 kB)

Verejné knižnice (pdf, 623 kB)

Vedecké knižnice (pdf, 622 kB)

Špeciálne knižnice (pdf, 555 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 646 kB)

 

Audiovízia

Audiovízia – sumárny výkaz (pdf, 661 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 444 kB)

 

Profesionálne divadlá

Divadlá – sumárny výkaz (pdf, 618 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 515 kB)

 

Astronomické zariadenia a pracoviská

Astronomické zariadenia a pracoviská – sumárny výkaz (pdf, 522 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 415 kB)

 

Cirkvi a náboženské spoločnosti

Cirkvi a náboženské spoločnosti – sumárny výkaz (pdf, 705 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 418 kB)

 

Verejné podujatia v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry

Verejné podujatia profesionálnej hudobnej kultúry – sumárny výkaz (pdf, 608 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 384 kB)

 

Divadelné festivaly a prehliadky

Divadelné festivaly a prehliadky – sumárny výkaz (pdf, 534 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 437 kB)

 

Výroba a distribúcia zvukových záznamov hudobných diel

Výroba a distribúcia zvukových záznamov hudobných diel – sumárny výkaz (pdf, 597 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 388 kB)

 

Multimediálny priemysel

Multimediálny priemysel – sumárny výkaz (pdf, 659 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 363 kB)

 

Špecializované dizajnérske činnosti

Špecializované dizajnérske činnosti – sumárny výkaz (pdf, 593 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 385 kB)

 

Kultúra národnostných menšín

Kultúra národnostných menšín – sumárny výkaz (pdf, 544 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 497 kB)

Posledná aktualizácia: 14. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať