Väčšina analýz inštitútu kultúrnej politiky je poskytovaná vedeniu ministerstva kultúry a podľa potreby jednotlivým vecným útvarom, alebo iným záujmovým skupinám v rámci rezortu kultúry. V prípade, že sa venujeme nejakej téme, ktorej výsledky môžu byť zaujímavé aj pre širšiu verejnosť, tak výsledky takejto analýzy zverejňujeme na tomto mieste. Verejné komentáre sú zverejňované ad-hoc, tak nám to iné pracovné povinnosti umožnia.

Upozornenie

Komentáre IKP prezentujú názory autorov a Inštitútu kultúrnej politiky (IKP), ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory Ministerstva kultúry SR (MK SR). Cieľom publikovania komentárov IKP je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne témy. Citácie textu by sa preto mali odkazovať na IKP (a nie MK SR) ako autora týchto názorov.

Komentár IKP 2019/1:  Kedy sa filmové vratky ešte oplatia?

Odhad dopadu zvýšenia preplácania oprávnených výdavkov pri produkcii filmov na štátny rozpočet (pdf, 628 kB, dátum zverejnenia: 12. 7. 2019)

Komentár IKP 2019/2: Dochádzajú za svojimi divákmi – ako ich odmeniť?

Metódy určenia kompenzácie celoslovenskej činnosti národnostných divadiel (pdf, 818 kB, dátum zverejnenia: 12. 7. 2019)

Posledná aktualizácia: 7. septembra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať