Kontakty

Poradné orgány vlády Slovenskej republiky 

Sídlo: Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Ľubica Gazdíková, dočasná tajomníčka Rady vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel
Tel.: +421220482100
E-mail: lubica.gazdikova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 11. augusta 2023 / MKSR Admin

Zdieľať