Kontakty

Poradné orgány vlády Slovenskej republiky 

Sídlo: Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

PaedDr. Hana Blažíčková, tajomníčka Rady vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel
Tel.: 02/20 482 223, 20 482 213
E-mail: hana.blazickova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 24. marca 2021 / MKSR Admin

Zdieľať