Súhrnná charakteristika rozpočtového hospodárenia rezortu kultúry za rok 2003

Materiál pdf (pdf, 2.8 MB)
Tabuľka pdf (pdf, 26.1 kB)
Príloha (pdf, 65 kB) – Čerpanie bežného transferu – účelových prostriedkov štátneho rozpočtu pre cirkvi a náboženské spoločnosti k 31. decembru 2003

        

Posledná aktualizácia: 29. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať