Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Tlačová správa k výberovému konaniu na pozíciu riaditeľ/riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Oznámenie o výberovom konaní – riaditeľ/riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (formát PDF, 278KB)
Editovateľná verzia prílohy A vo formáte ODT (veľkosť súboru 52KB)
Editovateľná verzia prílohy B vo formáte ODT (veľkosť súboru 23KB)
Editovateľná verzia prílohy C vo formáte ODT (veľkosť súboru 38KB)
Editovateľná verzia prílohy D vo formáte ODT (veľkosť súboru 25KB)

Životopisy uchádzačov  –  riaditeľ/riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici:

Životopis uchádzačky: PhDr. Oľga Doktorová

Životopis uchádzača: prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek CSc.

 

Prezentácie uchádzačov o miesto riaditeľa/riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici:

Prezentácia uchádzačky: PhDr. Oľga Doktorová

Prezentácia uchádzača: prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek CSc.

 

Prezentácie projektov riadenia a rozvoja Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici predložené uchádzačmi:

Projekt predložený uchádzačkou: PhDr. Oľga Doktorová

Projekt predložený uchádzačom: prof. PaeDr. Jaroslav Mazurek CSc.

 

Zápisnica z verejného vypočutia – riaditeľ/riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Videozáznam z verejného vypočutia – riaditeľ/riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Posledná aktualizácia: 22. augusta 2023 / Michal Masár

Zdieľať