Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Oznámenie o výberovom konaní – riaditeľ/riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (formát PDF, 278KB)

Zápisnica z verejného vypočutia – riaditeľ/riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Posledná aktualizácia: 9. februára 2024 / Michal Masár

Zdieľať