Kontrakty na rok 2020

uzatvorené medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami

v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

MK-5902/2019-421/19538      Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti (pdf, 933 kB)
Dodatok č. 1 (pdf, 732 kB)

MK-5902/2019-421/19568      Divadelný ústav (pdf, 1 MB)
Dodatok č. 1 (pdf, 1 MB)

MK-5902/2019-421/19549      Divadlo Nová scéna (pdf, 1 MB)
Dodatok č. 1 (pdf, 1 MB)

MK-5902/2019-421/19565      Hudobné centrum (pdf, 1 MB)
Dodatok č. 1 (pdf, 993 kB)

MK-5902/2019-421/19570      Literárne informačné centrum (pdf, 1 MB)
Dodatok č. 1 (pdf, 1 MB)

MK-5902/2019-421/19575    Múzeum Slovenského národného povstania (pdf, 1 MB)
Dodatok č. 1 (pdf, 786 kB)

MK-5902/2019-421/19569      Národné osvetové centrum (pdf, 963 kB)
Dodatok č. 1 (pdf, 963 kB)

MK-5902/2019-421/19544      Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (pdf, 834 kB)
Dodatok č. 1 (pdf, 723 kB)

MK-5902/2019-421/19557      Slovenská filharmónia (pdf, 991 kB)
Dodatok č. 1 (pdf, 963 kB)

MK-5902/2019-421/19571      Slovenská knižnica pre nevidiacich M. H. v Levoči (pdf, 969 kB)
Dodatok č. 1 (pdf, 907 kB)

MK-5902/2019-421/19577      Slovenská národná galéria (pdf, 1 MB)
Dodatok č. 1 (pdf, 974 kB)

MK-5902/2019-421/19540      Slovenská národná knižnica (pdf, 852 kB)
Dodatok č. 1 (pdf, 731 kB)

MK-5902/2019-421/19563      Slovenská ústredná hvezdáreň (pdf, 4 MB)
Dodatok č. 1 (pdf, 1 MB)

MK-5902/2019-421/19566     Slovenské centrum dizajnu (pdf, 1 MB)

MK-5902/2019-421/19546      Slovenské národné divadlo (pdf, 1 MB)
Dodatok č. 1 (pdf, 986 kB)

MK-5902/2019-421/19572      Slovenské národné múzeum (pdf, 2 MB)
Dodatok č. 1 (pdf, 906 kB)

MK-5902/2019-421/19573     Slovenské technické múzeum (pdf, 1 MB)
Dodatok č. 1 (pdf, 1 MB)

MK-5902/2019-421/19567      Slovenský filmový ústav (pdf, 4 MB)
Dodatok č. 1 (pdf, 1 MB)

MK-5902/2019-421/19559     Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ (pdf, 828 kB)
Dodatok č. 1 (pdf, 1 MB)
Dodatok č. 2 (pdf, 1 MB)

MK-5902/2019-421/19562     Štátna filharmónia Košice (pdf, 715 kB)
Dodatok č. 1 (pdf, 908 kB)

MK-5902/2019-421/19550      Štátna opera (pdf, 833 kB)
Dodatok č. 1 (pdf, 901 kB)

MK-5902/2019-421/19545      Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (pdf, 1 MB)
Dodatok č. 1 (pdf, 984 kB)

MK-5902/2019-421/19542      Štátna vedecká knižnica v Košiciach (pdf, 865 kB)
Dodatok č. 1 (pdf, 721 kB)

MK-5902/2019-421/19543      Štátna vedecká knižnica v Prešove (pdf, 1 MB)
Dodatok č. 1 (pdf, 722 kB)

MK-5902/2019-421/19552      Štátne divadlo Košice (pdf, 918 kB)
Dodatok č. 1 (pdf, 1 MB)

MK-5902/2019-421/19560      Štátny komorný orchester Žilina (pdf, 794 kB)
Dodatok č. 1 (pdf, 896 kB)

MK-5902/2019-421/19536      Tanečné divadlo Ifjú Szivek (pdf, 675 kB)
Dodatok č. 1 (pdf, 532 kB)

MK-5902/2019-421/19556      Umelecký súbor Lúčnica (pdf, 1 000 kB)
Dodatok č. 1 (pdf, 899 kB)

MK-5902/2019-42119541/      Univerzitná knižnica v Bratislave (pdf, 1 MB)
Dodatok č. 1 (pdf, 733 kB)

MK-5902/2019-421/19578      Ústredie ľudovej umeleckej výroby (pdf, 1 MB)
Dodatok č. 1 (pdf, 974 kB)

MK-1906/2020-421/316          Kunsthalle Bratislava (pdf, 893 kB)
Dodatok č. 1 (pdf, 967 kB)

Posledná aktualizácia: 19. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať