Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Divadla Nová scéna

Oznámenie o výberovom konaní – generálny/a riaditeľ/riaditeľka Divadla Nová scéna (pdf, 243 kB)

Zápisnica z výberového konania – generálny riaditeľ/riaditeľka Divadla Nová scéna

Dodatok k zápisnici z výberového konania GR DNS

Posledná aktualizácia: 19. mája 2022 / MKSR Admin

Zdieľať