Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Divadla Nová scéna

Oznámenie o výberovom konaní – generálny riaditeľ/riaditeľka Divadla Nová scéna (pdf, 243 kB)

Príloha A k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 40 kB)

Príloha B k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 17 kB)

Príloha C k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 23 kB)

Príloha D k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 18 kB)

Posledná aktualizácia: 27. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať