Podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade s § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje:

Sadzobník úhrad materiálnych nákladov za sprístupňovanie informácií na základe žiadosti o sprístupnenie informácií

 

Posledná aktualizácia: 21. septembra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať