Kontrakty na rok 2019
uzatvorené medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

MK-5492/2018-421/15210      Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti (pdf, 931 kB)

MK-5492/2018-421/15242      Divadelný ústav (pdf, 1 MB)

MK-5492/2018-421/15222      Divadlo Nová scéna (pdf, 861 kB)

MK-5492/2018-421/15237      Hudobné centrum (pdf, 973 kB)

MK-5492/2018-421/15245      Literárne informačné centrum (pdf, 911 kB)

MK-5492/2018-421/15251      Múzeum Slovenského národného povstania (pdf, 1 MB)

MK-5492/2018-421/15243      Národné osvetové centrum (pdf, 1 MB)

MK-5492/2018-421/15217      Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (pdf, 758 kB)

MK-5492/2018-421/15228      Slovenská filharmónia (pdf, 817 kB)

MK-5492/2018-421/15246      Slovenská knižnica pre nevidiacich M.H. v Levoči (pdf, 983 kB)

MK-5492/2018-421/15253      Slovenská národná galéria (pdf, 1 MB)

MK-5492/2018-421/15211     Slovenská národná knižnica (pdf, 809 kB)

MK-5492/2018-421/15236      Slovenská ústredná hvezdáreň (pdf, 2 MB)

MK-5492/2018-421/15239      Slovenské centrum dizajnu (pdf, 1 MB)

MK-5492/2018-421/15220      Slovenské národné divadlo (pdf, 1 MB)

MK-5492/2018-421/15247      Slovenské národné múzeum (pdf, 2 MB)

MK-5492/2018-421/15248      Slovenské technické múzeum (pdf, 1 MB)

MK-5492/2018-421/15240      Slovenský filmový ústav (pdf, 4 MB)

MK-5492/2018-421/15229      Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ (pdf, 916 kB)

MK-5492/2018-421/15235      Štátna filharmónia Košice (pdf, 970 kB)

MK-5492/2018-421/15225      Štátna opera (pdf, 809 kB)

MK-5492/2018-421/15219      Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (pdf, 2 MB)

MK-5492/2018-421/15214      Štátna vedecká knižnica v Košiciach (pdf, 815 kB)

MK-5492/2018-421/15215      Štátna vedecká knižnica v Prešove (pdf, 1 MB)

MK-5492/2018-421/15226      Štátne divadlo Košice (pdf, 934 kB)

MK-5492/2018-421/15232      Štátny komorný orchester Žilina (pdf, 835 kB)

MK-5492/2018-421/15209      Tanečné divadlo Ifjú Szivek (pdf, 708 kB)

MK-5492/2018-421/15227      Umelecký súbor Lúčnica (pdf, 1 MB)

MK-5492/2018-421/15213      Univerzitná knižnica v Bratislave (pdf, 1 MB)

MK-5492/2018-421/15254      Ústredie ľudovej umeleckej výroby (pdf, 1 MB)

Posledná aktualizácia: 2. februára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať