Správa o štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry za rok 2020

 

Ochrana pamiatkového fondu:
Ochrana pamiatkového fondu – sumárny výkaz (pdf, 219 kB)
Ochrana pamiatkového fondu – spravodajské jednotky (pdf, 167 kB)

Kultúrno-osvetová činnosť:
Kultúrno-osvetová činnosť – sumárny výkaz (pdf, 306 kB)
Kultúrno-osvetová činnosť – spravodajské jednotky (pdf, 1007 kB)

Neperiodické publikácie:
Neperiodické publikácie – sumárny výkaz (pdf, 303 kB)
Neperiodické publikácie – spravodajské jednotky (pdf, 891 kB)

Hudobné telesá a umelecké súbory:
Hudobné telesá a umelecké súbory – sumárny výkaz (pdf, 248 kB)
Hudobné telesá a umelecké súbory – spravodajské jednotky (pdf, 126 kB)

Galérie:
Galérie – sumárny výkaz (pdf, 244 kB)
Galérie – spravodajské jednotky (pdf, 128 kB)

Vysielanie rozhlasovej programovej služby:
Vysielanie rozhlasovej programovej služby – sumárny výkaz (pdf, 314 kB)
Vysielanie rozhlasovej programovej služby – spravodajské jednotky (pdf, 146 kB)

Vysielanie televíznej programovej služby:
Vysielanie televíznej programovej služby – sumárny výkaz (pdf, 319 kB)
Vysielanie televíznej programovej služby – spravodajské jednotky (pdf, 204 kB)

Múzeá:
Múzeá – sumárny výkaz (pdf, 246 kB)
Múzeá – spravodajské jednotky (pdf, 162 kB)

Knižnice (bez akademických a školských knižníc):
Knižnice – sumárny výkaz (pdf, 295 kB)
verejné knižnice (pdf, 294 kB), vedecké knižnice (pdf, 294 kB), špeciálne knižnice (pdf, 294 kB)
Knižnice – spravodajské jednotky (pdf, 1114 kB)

Audiovízia:
Audiovízia – sumárny výkaz (pdf, 606 kB)
Audiovízia – spravodajské jednotky (pdf, 416 kB)

Profesionálne divadlá:
Profesionálne divadlá – sumárny výkaz (pdf, 381 kB)
Profesionálne divadlá – spravodajské jednotky (pdf, 180 kB)

Astronomické zariadenia a pracoviská:
Astronomické zariadenia a pracoviská – sumárny výkaz (pdf, 229 kB)
Astronomické zariadenia a pracoviská – spravodajské jednotky (pdf, 119 kB)

Cirkvi a náboženské spoločnosti:
Cirkvi a náboženské spoločnosti – sumárny výkaz (pdf, 276 kB)
Cirkvi a náboženské spoločnosti – spravodajské jednotky (pdf, 125 kB)

Verejné podujatia v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry:
Verejné podujatia v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry – sumárny výkaz (pdf, 271 kB)
Verejné podujatia v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry – spravodajské jednotky (pdf, 219 kB)

Divadelné festivaly a prehliadky:
Divadelné festivaly a prehliadky – sumárny výkaz (pdf, 335 kB)
Divadelné festivaly a prehliadky – spravodajské jednotky (pdf, 151 kB)

Výroba a distribúcia zvukových záznamov hudobných diel:
Výroba a distribúcia zvukových záznamov hudobných diel – sumárny výkaz (pdf, 241 kB)
Výroba a distribúcia zvukových záznamov hudobných diel – spravodajské jednotky (pdf, 226 kB)

Multimediálny priemysel:
Multimediálny priemysel – sumárny výkaz (pdf, 314 kB)
Multimediálny priemysel – spravodajské jednotky (pdf, 124 kB)

Špecializované dizajnérske činnosti:
Špecializované dizajnérske činnosti – sumárny výkaz (pdf, 334 kB)
Špecializované dizajnérske činnosti – spravodajské jednotky (pdf, 187 kB)

Kultúra národnostných menšín:
Kultúra národnostných menšín – sumárny výkaz (pdf, 313 kB)
Kultúra národnostných menšín – spravodajské jednotky (pdf, 503 kB)

Posledná aktualizácia: 6. októbra 2022 / MKSR Admin

Zdieľať