KULT (MKSR)    1 – 01 o ochrane pamiatkového fondu (pdf, 468 kB)

KULT (MKSR)    3 – 01 o kultúrno-osvetovej činnosti (pdf, 678 kB)

KULT (MKSR)    4 – 01 o neperiodických publikáciách (pdf, 703 kB)

KULT (MKSR)    5 – 01 o hudobnom telese a umeleckom súbore (pdf, 574 kB)

KULT (MKSR)    6 – 01 o galérii (pdf, 619 kB)

KULT (MKSR)    7 – 01 o vysielaní rozhlasovej programovej služby  (pdf, 798 kB)

KULT (MKSR)    8 – 01 o vysielaní televíznej programovej služby (pdf, 624 kB)

KULT (MKSR)    9 – 01 o múzeu (pdf, 825 kB)

KULT (MKSR)   10 – 01 o knižnici (pdf, 678 kB)

KULT (MKSR)   11 – 01 o audiovízii (pdf, 813 kB)

KULT (MKSR)   12 – 01 o profesionálnom divadle (pdf, 697 kB)

KULT (MKSR)   14 – 01 o astronomickom zariadení a pracovisku (pdf, 563 kB)

KULT (MKSR)   15 – 01 o cirkvi a náboženskej spoločnosti (pdf, 492 kB)

KULT (MKSR)   16 – 01 o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry (pdf, 688 kB)

KULT (MKSR)   17 – 01 o divadelných festivaloch a prehliadkach (pdf, 616 kB)

KULT (MKSR)   19 – 01 o výrobe a distribúcii zvukových záznamov hudobných diel (pdf, 499 kB)

KULT (MKSR)   20 – 01 o multimediálnom priemysle (pdf, 575 kB)

KULT (MKSR)   21 – 01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach (pdf, 698 kB)

NM (MKSR)     1-01 o kultúre národnostných menšín (pdf, 494 kB)

Posledná aktualizácia: 11. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať