1. Vyplňte formulár evidencie iných profesionálov v kultúre Fondu na podporu umenia
 2.  

 3. Zaregistrujte sa v dotačnom systéme ministerstva kultúry a vyplňte elektronickú žiadosťds.culture.gov.sk
 4.  

 5. Systém Vám vygeneruje kompletne vyplnenú žiadosť , ktorá obsahuje:
  • žiadosť o poskytnutie dotáciemusíte ju podpísať;
  • popis projektu (predvyplnený, Vy si zakliknete len mesiace, v ktorých máte nárok na dotáciu) – musíte ho podpísať;
  • rozpočet projektu (predvyplnený; nie je potrebné doplniť žiadne údaje) – musíte ho podpísať;
  • trojstránkové čestné vyhlásenie s 15 bodmimusíte ho podpísať.
 6.  

 7. Vytlačené a podpísané dokumenty (dokopy štyri vyššie uvedené)
  • zašlite poštou na adresu MK SR (Nám. SNP 33, Bratislava 813 31) alebo
  • podajte v podateľni MK SR – pondelok až piatok od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 (Nám. SNP 33, Bratislava 813 31) alebo,
  • podpíšte elektronickým podpisom a odošlite elektronicky (www.slovensko.sk).
 8.  

 9. Ministerstvo kultúry SR žiadosť po prijatí skontroluje.
 10.  

 11. Ak splníte všetky podmienky, MK SR Vám zašle informačný mail na Vami uvedenú mailovú adresu o akceptácii vašej žiadosti:
  • po prihlásení sa do informačného systému Dotácie https://ds.culture.gov.sk sa Vám zobrazí návrh zmluvy o poskytnutí dotácie;
  • po akceptovaní návrhu Vám ponúkne tlač dokumentu „Prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy (ďalej len „akceptačný formulár“)“;
  • akceptačný formulár si musíte vytlačiť, podpísať a odoslať na adresu ministerstva kultúry (poštou alebo elektronicky), respektíve osobne podať na podateľni ministerstva kultúry najneskôr do 28. 12. 2020.
 12.  

 13. Ministerstvo Váš akceptačný formulár skontroluje a na základe toho zverejní v CRZ zmluvu o poskytovaní dotácie.
 14.  

 15. Dotácia vám bude zaslaná na účet.

Posledná aktualizácia: 23. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať