Záverečný účet za rok 2002

Zoznam príloh

Kultúra menšín
Príloha č. 7/1 (pdf, 31.9 kB) Kultúra menšín – občianskym združeniam, nadáciám /642 001/
Príloha č. 7/2 (pdf, 15.8 kB) Kultúra menšín – neziskovým organizáciám /642 002/
Príloha č. 7/3 (pdf, 15.5 kB) Kultúra menšín – dotácie nefinančným subjektom – právnickým osobám /643 002/
Príloha č. 7/4 (pdf, 15.2 kB) Kultúra menšín – dotácie fyzickým osobám – podnikateľom /644/
Občianske združenia
Príloha č. 8/1 (pdf, 14.8 kB) divadelníctvo
Príloha č. 8/2 (pdf, 15.4 kB) hudba a koncertná činnosť
Príloha č. 8/3 (pdf, 14.7 kB) výtvarné umenie, architektúra a dizajn
Príloha č. 8/4 (pdf, 14.9 kB) literatúra
Príloha č. 8/5 (pdf, 14.6 kB) kinematografia a audiovízia
Príloha č. 8/6 (pdf, 17.4 kB) ostatné neumeleckého charakteru
Mimoriadne kultúrne aktivity
Príloha č. 9/1 (pdf, 16.5 kB) Mimoriadne kultúrne aktivity – občianskym združeniam, nadáciám /642 001/
Príloha č. 9/2 (pdf, 14.5 kB) Mimoriadne kultúrne aktivity – neziskovým organizáciám /642 002/
Príloha č. 9/3 (pdf, 14.5 kB) Mimoriadne kultúrne aktivity – fyzickým osobám – jednotlivcom /642 084/
Príloha č. 9/4 (pdf, 15.6 kB) Mimoriadne kultúrne aktivity – cirkvám a cirkevnej charite /642 008/
Príloha č. 9/5 (pdf, 15.5 kB) Mimoriadne kultúrne aktivity – dotácie nefinančným subjektom – právnickým osobám /643 002/
Príloha č. 9/6 (pdf, 15.4 kB) Mimoriadne kultúrne aktivity – dotácie fyzickým osobám – podnikateľom /644/
Príloha č. 9/7 (pdf, 14.6 kB) Mimoriadne kultúrne aktivity – transfery na rôznych úrovniach-kultúrny rozvoj /647 003/
Príloha č. 9/8 (pdf, 14.6 kB) Mimoriadne kultúrne aktivity – občianskym združeniam, nadáciám VPS /642 001/
Príloha č. 9/9 (pdf, 14.5 kB) Mimoriadne kultúrne aktivity – dotácie nefinančným subjektom – právnickým osobám VPS /643 002/
Príloha č. 9/10 (pdf, 18.3 kB) Mimoriadne kultúrne aktivity – kultúra menšín /642 001/
Príloha č. 9/11 (pdf, 14.5 kB) Mimoriadne kultúrne aktivity – kultúra menšín /642 002/
Príloha č. 9/12 (pdf, 14.5 kB) Mimoriadne kultúrne aktivity – kultúra menšín /642 008/
Príloha č. 9/13 (pdf, 15 kB) Mimoriadne kultúrne aktivity – kultúra menšín /643 002/
Príloha č. 9/14 (pdf, 14.4 kB) Mimoriadne kultúrne aktivity – kultúra menšín /644/
Umelecké a kultúrne časopisy
Príloha č. 10/1 (pdf, 15.7 kB) Umelecké a kultúrne časopisy – občianskym združeniam, nadáciám /642 001/
Príloha č. 10/2 (pdf, 14.8 kB) Umelecké a kultúrne časopisy – dotácie nefinančným subjektom – právnickým osobám
Príloha č. 10/3 (pdf, 14.7 kB) Umelecké a kultúrne časopisy – dotácie fyzickým osobám – podnikateľom /644/

Príloha č. 11 (pdf, 55 kB) Čerpanie bežného transferu – účelových prostriedkov štátneho rozpočtu pre cirkvi a náboženské spoločnosti k 31. decembru 2002

Program Projekty na pomoc krajanom 00F
Príloha č. 13 (pdf, 18.3 kB) Program Projekty na pomoc krajanom 00F
Program Rozvoj kultúry 02C
Príloha č. 14 (pdf, 16.4 kB) Podprogram  Umelecká literatúra a časopisy pre deti a mládež
Príloha č. 15 (pdf, 17.4 kB) Podprogram  Pôvodná slovenská umelecká literatúra a distribúcia
Príloha č. 16 (pdf, 14.9 kB) Podprogram  Tvorba a výroba dlhometrážnych filmov
Príloha č. 17 (pdf, 15.5 kB) Podprogram  Umenovedná a umelecko-náučná literatúra
Príloha č. 21/1 (pdf, 18 kB) Podprogram  Mimoriadne kultúrne aktivity – ostatné /642 001/
Príloha č. 21/2 (pdf, 14.6 kB) Podprogram  Mimoriadne kultúrne aktivity – zahraničná reprezentácia /642 001/
Príloha č. 21/3 (pdf, 14.5 kB) Podprogram  Mimoriadne kultúrne aktivity – ostané /642 002/
Príloha č. 21/4 (pdf, 14.6 kB) Podprogram  Mimoriadne kultúrne aktivity – ostatné /642 008/
Príloha č. 21/5 (pdf, 15.5 kB) Podprogram  Mimoriadne kultúrne aktivity – zahraničná reprezentácia /642 084/
Príloha č. 21/6 (pdf, 14.7 kB) Podprogram  Mimoriadne kultúrne aktivity – ostatné /643 002/
Príloha č. 21/7 (pdf, 14.8 kB) Podprogram  Mimoriadne kultúrne aktivity – ostatné /644/
Príloha č. 21/8 (pdf, 14.6 kB) Podprogram  Mimoriadne kultúrne aktivity – zahraničná reprezentácia /644/
Príloha č. 21/9 (pdf, 14.9 kB) Podprogram  Mimoriadne kultúrne aktivity – ostatné /647 003/

Posledná aktualizácia: 29. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať