Výberové konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry

 

Aktuálne výberové konania:

Riaditeľ/riaditeľka Literárneho informačného centra

Riaditeľ/riaditeľka Slovenského centra dizajnu

Generálny/a riaditeľ/ka Ústredia ľudovej umeleckej výroby

Riaditeľ/ka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 

Ukončené výberové konania:

Riaditeľ/riaditeľka – Kunsthalle Bratislava

Generálny riaditeľ/riaditeľka – Slovenské technické múzeum

Generálny riaditeľ/riaditeľka – Slovenské národné divadlo

Generálny riaditeľ/riaditeľka – Divadlo Nová scéna

 

Zrušené výberové konania:

Generálny/a riaditeľ/ka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

 

Dokumenty

Smernica č. 1/2021 o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca,ktorý je štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (PDF na stiahnutie, 671 kB) – platná pre výberové konania vyhlásené od 1. 2. 2021

Smernica č. 4/2020 o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca,ktorý je štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (PDF na stiahnutie, 627 kB) – platná pre výberové konania vyhlásené do 31. 1. 2021

Posledná aktualizácia: 18. júna 2021 / MKSR Admin

Zdieľať