Výberové konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry

 

Aktuálne výberové konania:

Riaditeľ/riaditeľka – Kunsthalle Bratislava

Generálny riaditeľ/riaditeľka – Slovenské technické múzeum

Generálny riaditeľ/riaditeľka – Slovenské národné divadlo

Generálny riaditeľ/riaditeľka – Divadlo Nová scéna

 

Ukončené výberové konania:

 

Dokumenty

Smernica č. 4./2020 o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (PDF na stiahnutie, 627 kB)

Archív:
Verejné pripomienkovanie smernice

Posledná aktualizácia: 20. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať