Výberové konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry

Procesy verejných vypočutí na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis, a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 

Aktuálne výberové konania:
(aktuálne nebežia žiadne výberové konania)

Aktuálne procesy verejných vypočutí:
(aktuálne nebežia žiadne procesy verejných vypočutí)

Ukončené výberové konania:
Riaditeľ/riaditeľka – BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Riaditeľ/riaditeľka Slovenského centra dizajnu
Generálny/a riaditeľ/ka Ústredia ľudovej umeleckej výroby
Riaditeľ/riaditeľka – Kunsthalle Bratislava
Generálny riaditeľ/riaditeľka – Slovenské technické múzeum
Generálny riaditeľ/riaditeľka – Slovenské národné divadlo
Generálny riaditeľ/riaditeľka – Divadlo Nová scéna
Riaditeľ/ka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
Riaditeľ/riaditeľka Literárneho informačného centra
Druhé výberové konanie Riaditeľ/riaditeľka Literárneho informačného centra
Generálny riaditeľ/ generálna riaditeľka – Národné osvetové centrum
Riaditeľ/riaditeľka – Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Ukončené procesy verejných vypočutí
Generálny riaditeľ/generálna riaditeľka – Umelecký súbor Lúčnica
Generálny riaditeľ/generálna riaditeľka – Slovenská filharmónia
Generálny riaditeľ/generálna riaditeľka – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Generálny/a riaditeľ/ka – Slovenské národné divadlo

Zrušené výberové konania:
Generálny/a riaditeľ/ka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

 

Dokumenty

Smernica č.9/2021 o procese verejného vypočutia na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis, a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – platná pre procesy verejného vypočutia do 11.1.2024

Smernica č.8/2021 o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v zraďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – platná pre výberové konania vyhlásené od 5.8.2021

Smernica č. 1/2021 o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca,ktorý je štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (PDF na stiahnutie, 671 kB) – platná pre výberové konania vyhlásené do 5. 8. 2021

Smernica č. 4/2020 o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca,ktorý je štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (PDF na stiahnutie, 627 kB) – platná pre výberové konania vyhlásené do 31. 1. 2021

 

 

Posledná aktualizácia: 16. januára 2024 / MKSR Admin

Zdieľať