Kontrakty na rok 2018
uzatvorené medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

MK-4859/2017-341/17162      Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti (pdf, 255 kB)

MK-4859/2017-341/17185      Divadelný ústav (pdf, 243 kB)

MK-4859/2017-341/17172      Divadlo Nová scéna (pdf, 83 kB)

MK-4859/2017-341/17182      Hudobné centrum (pdf, 260 kB)

MK-4859/2017-341/17187      Literárne informačné centrum (pdf, 245 kB)

MK-4859/2017-341/17191      Múzeum Slovenského národného povstania (pdf, 186 kB)

MK-4859/2017-341/17186      Národné osvetové centrum (pdf, 255 kB)

MK-4859/2017-341/17169      Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (pdf, 158 kB)

MK-4859/2017-341/17176      Slovenská filharmónia (pdf, 123 kB)

MK-4859/2017-341/17188      Slovenská knižnica pre nevidiacich M. H. v Levoči (pdf, 145 kB)

MK-4859/2017-341/17192      Slovenská národná galéria (pdf, 166 kB)

MK-4859/2017-341/17163      Slovenská národná knižnica (pdf, 160 kB)

MK-4859/2017-341/17180      Slovenská ústredná hvezdáreň (pdf, 286 kB)

MK-4859/2017-341/17183      Slovenské centrum dizajnu (pdf, 401 kB)

MK-4859/2017-341/17171      Slovenské národné divadlo (pdf, 173 kB)

MK-4859/2017-341/17189      Slovenské národné múzeum (pdf, 169 kB)

MK-4859/2017-341/17190      Slovenské technické múzeum (pdf, 170 kB)

MK-4859/2017-341/17184      Slovenský filmový ústav (pdf, 837 kB)

MK-4859/2017-341/17177      Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ (pdf, 117 kB)

MK-4859/2017-341/17179      Štátna filharmónia Košice (pdf, 123 kB)

MK-4859/2017-341/17173      Štátna opera (pdf, 105 kB)

MK-4859/2017-341/17170      Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (pdf, 154 kB)

MK-4859/2017-341/17166      Štátna vedecká knižnica v Košiciach (pdf, 130 kB)

MK-4859/2017-341/17167      Štátna vedecká knižnica v Prešove (pdf, 156 kB)

MK-4859/2017-341/17174      Štátne divadlo Košice (pdf, 129 kB)

MK-4859/2017-341/17178      Štátny komorný orchester Žilina (pdf, 101 kB)

MK-4859/2017-341/17160      Tanečné divadlo Ifjú Szivek (pdf, 82 kB)

MK-4859/2017-341/17175      Umelecký súbor Lúčnica (pdf, 118 kB)

MK-4859/2017-341/17164      Univerzitná knižnica v Bratislave (pdf, 185 kB)

MK-4859/2017-341/17193      Ústredie ľudovej umeleckej výroby (pdf, 241 kB)

Posledná aktualizácia: 2. februára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať