Kontrakty na rok 2015
uzatvorené medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

MK-961/2014-340/18887 Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti (pdf, 246 kB)

MK-961/2014-340/19603  Divadelný ústav (pdf, 251 kB)

MK-961/2014-340/18881  Divadlo Nová scéna (pdf, 88 kB)

MK-961/2014-340/18958  Hudobné centrum (pdf, 266 kB)

MK-961/2014-340/19660  Literárne informačné centrum (pdf, 179 kB)

MK-961/2014-340/19366  Múzeum Slovenského národného povstania (pdf, 335 kB)

MK-961/2014-340/19083  Národné osvetové centrum (pdf, 181 kB)

MK-961/2014-340/18883  Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (pdf, 130 kB)

MK-961/2014-340/19643  Slovenská filharmónia (pdf, 114 kB)
                                          Dodatok č. 1 (pdf, 62 kB)

MK-961/2014-340/19570  Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči (pdf, 189 kB)

MK-961/2014-340/18894  Slovenská národná galéria (pdf, 264 kB)

MK-961/2014-340/18892  Slovenská národná knižnica (pdf, 139 kB)

MK-961/2014-340/18948  Slovenská ústredná hvezdáreň (pdf, 223 kB)

MK-961/2014-340/18889  Slovenské centrum dizajnu (pdf, 331 kB)

MK-961/2014-340/18888  Slovenské národné divadlo (pdf, 153 kB)

MK-961/2014-340/18936  Slovenské národné múzeum (pdf, 134 kB)

MK-961/2014-340/19582  Slovenské technické múzeum (pdf, 127 kB)

MK-961/2014-340/19649  Slovenský filmový ústav (pdf, 431 kB)

MK-961/2014-340/19651  Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ (pdf, 101 kB)

MK-961/2014-340/18884  Štátna filharmónia Košice (pdf, 105 kB)

MK-961/2014-340/18886  Štátna opera (pdf, 119 kB)

MK-961/2014-340/18880  Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (pdf, 187 kB)

MK-961/2014-340/18879  Štátna vedecká knižnica v Košiciach (pdf, 138 kB)

MK-961/2014-340/18891  Štátna vedecká knižnica v Prešove (pdf, 126 kB)

MK-961/2014-340/18893  Štátne divadlo Košice (pdf, 103 kB)

MK-961/2014-340/19601  Štátny komorný orchester Žilina (pdf, 104 kB)

MK-961/2014-340/18882  Umelecký súbor Lúčnica (pdf, 104 kB)

MK-961/2014-340/18885  Univerzitná knižnica v Bratislave (pdf, 187 kB)

MK-961/2014-340/18896  Ústredie ľudovej umeleckej výroby (pdf, 205 kB)

 

Zverejnené 7. 05. 2015 / sekcia ekonomiky

Posledná aktualizácia: 2. februára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať