Silvia Hroncová

Silvia Hroncová, ministerka kultúry Slovenskej republiky (fotografia)
 
Vzdelanie:
1983 – 1988: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta; Divadelná fakulta VŠMU, medzifakultný odbor divadelná veda – estetika
 
Pracovné skúsenosti:
2022 – 14. 5. 2023: Kreatívny inštitút Trenčín – Správna rada (predsedkyňa)
2022 – 14. 5. 2023: Divadlo P. O. Hviezdoslava – Správna rada (členka)
2022 – 14. 5. 2023: Vysoká škola výtvarných umení – Správna rada (podpredsedníčka)
2020 – 14. 5. 2023: Stará škola Kokava o.z., Kokava nad Rimavicou – Predsedkyňa občianskeho združenia
2019 – 14. 5. 2023: Film Europe Media Company, Bratislava & Praha – Výkonná riaditeľka SK & CZ
2013 – 2019: Opera Národného divadla a Štátna opera v Prahe – Riaditeľka
2009 – 2013: Film Europe Media Company, Bratislava & Praha – Programová riaditeľka SK & CZ
2006 – 2009: Slovenské národné divadlo, Bratislava – Generálna riaditeľka
1999 – 2006: Divadelný ústav, Bratislava – Riaditeľka
 
Kto je Silvia Hroncová?
Mgr. Silvia Hroncová je kultúrna manažérka a teatrologička, ktorá ako riaditeľka Divadelného ústavu stála pri zrode viacerých úspešných projektov, vrátane divadelného festivalu Nová dráma či alternatívnej scény Štúdio 12. Spoluzakladala najväčšie slovenské divadelné ocenenie DOSKY. Pôsobila na poste generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla a stála pri zrode európskej televíznej stanice Film Europe Channel. Viedla dva najväčšie české operné súbory: Operu Národného divadla a Štátnu operu v Prahe. V minulosti pôsobila ako výkonná riaditeľka filmovej distribučnej spoločnosti Film Europe, ktorá má pobočky na Slovensku a v Českej republike. Bola predsedníčkou občianskeho združenia Stará škola Kokava, ktorej zámerom je nielen záchrana budovy z roku 1913, ale aj založenie galérie skla a posilnenie kultúrneho života, cestovného ruchu a povedomia o regióne Gemer – Malohont – Novohrad. Pôsobila ako predsedníčka správnej rady Kreatívneho inštitútu Trenčín, ktorý realizuje projekt Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Vyštudovala estetiku a divadelnú vedu.

Posledná aktualizácia: 15. mája 2023 / MKSR Admin

Zdieľať