Výdavky Grantového systému MK SR:

  • Príloha č. 6 (pdf, 122.9 kB) – Umenie
  • Príloha č. 7 (pdf, 127.3 kB) – Kultúra národnostných menšín
  • Príloha č. 8 (pdf, 67.3 kB) – Obnovme si svoj dom
  • Príloha č. 9 (pdf, 32.8 kB) – Pro Slovakia
  • Príloha č. 10 (pdf, 67.9 kB) – Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí
  • Príloha č. 11 (pdf, 49.6 kB) – Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
  • Príloha č. 12 (pdf, 82.9 kB) – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
  • Príloha č. 13 (pdf, 81.8 kB) – Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
  • Príloha č. 14 (pdf, 23.3 kB) – Mimoriadne kultúrne aktivity/národný cintorín v Martine
  • Príloha č. 15 (pdf, 41.1 kB) – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013

Posledná aktualizácia: 29. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať