Stránka MKSR

COVID dotácia pre technické a podporné profesie v KKP

VÝZVA – POMOC PRE TECHNICKÉ A PODPORNÉ PROFESIE V KULTÚRNOM A KREATÍVNOM PRIEMYSLE

Trvanie: 23.11.2020 – 2.12.2020


Stručný popis

Cieľom výzvy je zmierniť dopady pandémie COVID-19 na profesionálov v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ktorí od marca do septembra 2020 nemohli čerpať finančnú podporu z projektu Prvá pomoc Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Oprávnení žiadatelia

Fyzické osoby (SZČO a slobodné povolania) zapísané v Evidencii iných profesionálov v kultúre, ktorú vedie Fond na podporu umenia.

Oprávneným žiadateľom ste, ak:

  • ste od marca do septembra 2020 nedostávali finančný príspevok v rámci projektu Prvá pomoc (v dôsledku poberania dôchodkových dávok alebo tzv. súbehu príjmov – okrem príjmu zo závislej činnosti ste mali aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, vytvorenia diela a podania umeleckého výkonu, použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 5 a § 6 zákona č. 595/2003),
  • ste si nepodali žiadosť v rámci mimoriadnej výzvy č. 2 Fondu na podporu umenia, ani v rámci mimoriadnej výzvy č.1 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín,
  • váš čistý príjem za kalendárny mesiac, za ktorý si uplatňuje nárok na dotáciu, nepresiahol 540 eur.

Splnenie hore uvedených podmienok preukazujete čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie.

Kontakt:

e-mail: ds.podpora@culture.gov.sk