Adresa:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava – Staré Mesto
Slovenská republika
GPS súradnice
48.1453677, 17.109874499999932
Telefón: +421220482111

E-mail:   hovorca@culture.gov.sk

Otváracie hodiny podateľne

Podateľňa ministerstva kultúry je otvorená každý pracovný deň v čase od 08:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod.

Pre elektronickú komunikáciu s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, prosím, využívajte  elektronickú schránku MK SR (služba Všeobecná agenda Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na portáli slovensko.sk).
Elektronická schránka na portáli slovensko.sk prijíma formáty dokumentov príloh TXT (UTF-8), XML, PDF/A, PAdES, XAdES, CAdES (prípona ASiCE).

 

 

Martina Šimkovičová
ministerka kultúry

kancelária ministerky kultúry

+421220482105

kancelária ministerky

+421220482106

hovorca

+421908202794

kancelária ministerky
protokol

+421220482529

Mário Maruška
štátny tajomník 1

sekretariát štátneho tajomníka 1

+421220482107

Tibor Bernaťák
štátny tajomník 2

+421220482101

sekretariát štátneho tajomníka 2
Soňa Petrásová

+421220482101

Lukáš Machala
generálny tajomník služobného úradu

+421220482203

kancelária generálneho tajomníka služobného úradu
Miriam Hatalová, riaditeľka

+421220482213

sekcia umenia, kreativity a národnostných menšín
sekretariát: Ľubica Frličková

+421220482303

odbor kreativity a vzdelávania
Dária Hamajová, riaditeľka

+421220482904

odbor umenia a umeleckých inštitúcií
Jozef Švolík, riaditeľ

+421220482306

sekcia médií, audiovízie a autorského práva

+421220482114

odbor mediálneho práva a audiovízie
Ivana Maláková, riaditeľka

+421220482231

odbor autorského práva
Jakub Slovák, riaditeľ

+421220482126

sekcia kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka
Peter Lukáč, generálny riaditeľ

+421220482415

odbor ochrany pamiatkového fondu
Zuzana Kochánková, riaditeľka

+421220482422

odbor múzeí, galérií a knižníc
Beatrix Ordódy, riaditeľka

+421220482453

odbor nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrnej inklúzie
Barbora Morongová, riaditeľka

+421220482408

pamiatková inšpekcia, odbor kontroly

+421220482242

odbor legislatívy
Dalibor Maťko, riaditeľ

+421220482503

cirkevný odbor
Radovan Čikeš, riaditeľ

+421220482542

osobný úrad
Andrea Legátová, riaditeľka

+421220482212

sekcia ekonomiky
Paulína Szentesi, generálna riaditeľka

+421220482557

odbor práva
Štefan Majerník, riaditeľ

+421220482237

sekcia verejného obstarávania a správy majetku
Peter Grutka, generálny riaditeľ

+421220482602

odbor dotácií
Miroslava Vadovská, riaditeľka

+421220482525

odbor medzinárodnej spolupráce
Branislav Šalát, riaditeľ

+421220482320

sekcia fondov EÚ
Jana Minarovičová, generálna riaditeľka

+421220482802

sekcia projektového riadenia a informatiky
Peter Senko, generálny riaditeľ

+421220482331

odbor kontroly
Ľuboš Vodička, riaditeľ

+421220482484

odbor vnútorného auditu
Dana Hajzoková, riaditeľka

+421220482405

sekretariát Rady vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel
Ľubica Gazdíková, tajomníčka

+421220482100

Inštitút kultúrnej politiky
Marcel Čas, generálny riaditeľ

+421220482551

referát krízového riadenia, bezpečnosti štátu a utajovaných skutočností
Jaroslava Balažovičová

+421220482207

Posledná aktualizácia: 14. februára 2024 / MKSR Admin

Zdieľať