Adresa:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava – Staré Mesto
Slovenská republika
GPS súradnice
48.1453677, 17.109874499999932
Telefón: 02/20482 111

Fax:       02/5441 9670
E-mail:   hovorca@culture.gov.sk

Otváracie hodiny podateľne

Podateľňa Ministerstva kultúry je otvorená každý pracovný deň v čase od 08:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod.

Pre elektronickú komunikáciu s Ministerstvom kultúry SR prosím využívajte elektronickú schránku MK SR (služba Všeobecná agenda Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na portáli slovensko.sk).

 

+421 02 20482  + klapka

Natália Milanová
Ministerka kultúry

Henriette Geierová
Sekcia kancelária ministerky, generálna riaditeľka

Sekretariát
ministerky kultúry


20482 105, 20482 106, 20482 108

Radoslav Kutaš
Štátny tajomník 1

20482 102

Soňa Petrásová
Sekretariát štátneho tajomníka 1

20482 101

Zuzana Kumanová
Štátna tajomníčka 2

20482 120

Barbora Kocianová
Sekretariát štátneho tajomníka 2

20482 118

Lujza Oravcová
Generálna tajomníčka služobného úradu

20482 202

Miriam Hatalová
Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu, riaditeľka

20482 213

Jozef Švolík
Sekcia umenia a kreativity, generálny riaditeľ

20482 303

Anton Škreko
Sekcia médií, audiovízie a autorského práva, generálny riaditeľ

20482 121

Sekcia kultúrneho dedičstva

20482 414

Jana Mifkovičová
Sekcia ekonomiky, generálna riaditeľka

20482 514

Denisa Hargašová
Odbor rozpočtu a účtovníctva, riaditeľka

20482 515

Daša Paláková
Odbor verejného obstarávania a správy majetku, riaditeľka

20482 614

Lýdia Hlavatá
Odbor dotácií, riaditeľka

20482 610

Zuzana Karlovská
Odbor medzinárodnej spolupráce, poverená riadením

20482 373

Miriam Škvareninová
Odbor legislatívy a práva, riaditeľka

20482 626

Tibor Bohó
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3, generálny riaditeľ

20482 801

Maroš Kuľa
Sekcia podporných programov a služieb, poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa

20482 206

Stanislav Zajaček
Odbor projektového riadenia, riaditeľ

20482 331

Maroš Kuľa
Odbor informatiky, riaditeľ

20482 206

Ján Juran
Cirkevný odbor, riaditeľ

20482 542

Ľuboš Vodička
Odbor kontroly a inšpekcie, riaditeľ

20482 484

Iveta Kodoňová
Pamiatková inšpekcia, vedúca

20482 404

Andrea Legátová
Osobný úrad, riaditeľka

20482 212

Dana Hajzoková
Odbor vnútorného auditu, riaditeľka

20482 405

Matúš Bieščad
Inštitút kultúrnej politiky, riaditeľ

20482 552

Posledná aktualizácia: 19. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať