Adresa:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava – Staré Mesto
Slovenská republika
GPS súradnice
48.1453677, 17.109874499999932
Telefón: 02/20482 111

Fax:       02/5441 9670
E-mail:   hovorca@culture.gov.sk

Otváracie hodiny podateľne

Podateľňa Ministerstva kultúry je otvorená každý pracovný deň v čase od 08:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod.

Pre elektronickú komunikáciu s Ministerstvom kultúry SR prosím využívajte elektronickú schránku MK SR (služba Všeobecná agenda Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na portáli slovensko.sk).

 

+421 02 20482  + klapka

Natália Milanová
Ministerka kultúry

Sekcia kancelária ministerky
Henriette Geierová, generálna riaditeľka

Sekretariát ministerky kultúry


20482 105, 20482 106, 20482 108

Radoslav Kutaš
Štátny tajomník 1

Sekretariát štátneho tajomníka 1
Soňa Petrásová

20482 101

Viera Leščáková
Štátna tajomníčka 2

Sekretariát štátnej tajomníčky 2
Alexander Cap

20482 114

Generálna tajomníčka služobného úradu
Lujza Oravcová

20482 202

Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu
Miriam Hatalová, riaditeľka

20482 213

Sekcia kreatívneho priemyslu
Sekretariát – Adriána Filová, Ľubica Frličková

20482 122, 20482 303

Odbor kreativity a vzdelávania
Dária Hamajová, riaditeľka

20482 904

Odbor mediálneho práva a audiovízie
Ivana Maláková, riaditeľka

20482 233

Odbor autorského práva
Lenka Topľanská, riaditeľka

20482 134

Oddelenie umenia a živej kultúry
Elena Gyurcsová, riaditeľka

20482 374

Oddelenie umeleckých inštitúcií
Jozef Švolík, riaditeľ

20482 306

Sekcia kultúrneho dedičstva
Sekretariát – Zuzana Mozerová, Lýdia Šrámková

20482 415, 20482 411

Odbor ochrany pamiatkového fondu
Zuzana Kochánková, riaditeľka

20482 422

Odbor múzeí, galérií a knižníc
Beatrix Ordódy, poverená riaditeľka

20482 453

Odbor nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva
Barbora Morongová, riaditeľka

20482 408

Odbor legislatívy a správneho práva
Dalibor Maťko, riaditeľ

20482 503

Cirkevné oddelenie
Radovan Čikeš, riaditeľ

20482 542

Osobný úrad
Andrea Legátová, riaditeľka

20482 212

Odbor rozpočtu a účtovníctva
Paulina Szentesi, poverená riaditeľka

20482 557

Odbor práva
Miriam Škvareninová, riaditeľka

20482 626

Odbor verejného obstarávania a správy majetku
Daša Paláková, riaditeľka

20482 614

Odbor projektového riadenia a dotácií
Katarína Štefaňáková, poverená riaditeľka

20482 333

Oddelenie dotácií
Lýdia Hlavatá, vedúca oddelenia

20482 610

Odbor medzinárodnej spolupráce
Miroslav Kaňa, poverený riaditeľ

20482 373

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3
Tibor Bohó, generálny riaditeľ

20482 801

Odbor informatiky
Maroš Kuľa, riaditeľ

20482 206

Odbor kontroly a inšpekcie
Ľuboš Vodička, riaditeľ

20482 484

Pamiatková inšpekcia
Laura Ridegová, Lenka Sihelská

20482 404, 20482 445

Odbor vnútorného auditu
Dana Hajzoková, riaditeľka

20482 405

Rada vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel
Ľubica Gazdíková, dočasná tajomníčka

20482 100

Inštitút kultúrnej politiky
Matúš Bieščad, generálny riaditeľ

20482 552

Posledná aktualizácia: 12. novembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať