Adresa:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava – Staré Mesto
Slovenská republika
GPS súradnice
48.1453677, 17.109874499999932
Telefón: +421220482111

E-mail:   hovorca@culture.gov.sk

Otváracie hodiny podateľne

Podateľňa ministerstva kultúry je otvorená každý pracovný deň v čase od 08:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod.

Pre elektronickú komunikáciu s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, prosím, využívajte  elektronickú schránku MK SR (služba Všeobecná agenda Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na portáli slovensko.sk).
Elektronická schránka na portáli slovensko.sk prijíma formáty dokumentov príloh TXT (UTF-8), XML, PDF/A, PAdES, XAdES, CAdES (prípona ASiCE).

 

 

Silvia Hroncová
ministerka kultúry

kancelária ministerky kultúry

+421220482105

kancelária ministerky
Lucia Gertli, riaditeľka

+421220482106

oddelenie komunikácie
Juraj Gerbery, vedúci

+421220482140

kancelária ministerky
Adriana Jedináková, protokol

+421220482529

Matúš Bieščad
štátny tajomník 1

sekretariát štátneho tajomníka 1
Soňa Petrásová

+421220482101

Lujza Oravcová
generálna tajomníčka služobného úradu

+421220482203

kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu
Miriam Hatalová, riaditeľka

+421220482213

sekcia umenia, kreativity a národnostných menšín
sekretariát: Ľubica Frličková

+421220482303

odbor kreativity a vzdelávania
Dária Hamajová, riaditeľka

+421220482904

odbor umenia a umeleckých inštitúcií
Jozef Švolík, riaditeľ

+421220482306

sekcia médií, audiovízie a autorského práva
Ivana Maláková, generálna riaditeľka

+421220482114

odbor mediálneho práva a audiovízie
Viktória Knappová, poverená výkonom funkcie riaditeľky

+421220482231

odbor autorského práva
Jakub Slovák, riaditeľ

+421220482126

sekcia kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka
Radoslav Ragač, generálny riaditeľ

+421220482415

odbor ochrany pamiatkového fondu
Zuzana Kochánková, riaditeľka

+421220482422

odbor múzeí, galérií a knižníc
Beatrix Ordódy, riaditeľka

+421220482453

odbor nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrnej inklúzie
Barbora Morongová, riaditeľka

+421220482408

pamiatková inšpekcia
Laura Ridegová

+421220482404

odbor legislatívy
Dalibor Maťko, riaditeľ

+421220482503

cirkevný odbor
Radovan Čikeš, riaditeľ

+421220482542

osobný úrad
Andrea Legátová, riaditeľka

+421220482212

sekcia ekonomiky
Paulína Szentesi, generálna riaditeľka

+421220482557

odbor práva
Štefan Majerník, poverený výkonom funkcie riaditeľa

+421220482237

sekcia verejného obstarávania a správy majetku
Daša Obuch Paláková, generálna riaditeľka

+421220482614

odbor dotácií
Miroslava Vadovská, poverená výkonom funkcie riaditeľa

+421220482525

oddelenie medzinárodnej spolupráce
Barbora Kocianová, vedúca

+421220482136

sekcia fondov EÚ
Jana Minarovičová, generálna riaditeľka

+421220482802

sekcia projektového riadenia a informatiky
Peter Senko, generálny riaditeľ

+421220482331

odbor kontroly
Ľuboš Vodička, riaditeľ

+421220482484

odbor vnútorného auditu
Dana Hajzoková, riaditeľka

+421220482405

sekretariát Rady vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel
Ľubica Gazdíková, tajomníčka

+421220482100

Inštitút kultúrnej politiky
Marcel Čas, poverený výkonom funkcie GR

+421220482551

referát krízového riadenia, bezpečnosti štátu a utajovaných skutočností
Jaroslava Balažovičová

+421220482207

Posledná aktualizácia: 23. augusta 2023 / MKSR Admin

Zdieľať