Adresa:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava – Staré Mesto
Slovenská republika
GPS súradnice
48.1453677, 17.109874499999932
Telefón: 02/20482 111

Fax:       02/5441 9670
E-mail:   hovorca@culture.gov.sk

Otváracie hodiny podateľne

Podateľňa Ministerstva kultúry je otvorená každý pracovný deň v čase od 08:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod.

Pre elektronickú komunikáciu s Ministerstvom kultúry SR prosím využívajte elektronickú schránku MK SR (služba Všeobecná agenda Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na portáli slovensko.sk).
Elektronická schránka na portáli slovensko.sk prijíma formáty dokumentov príloh TXT (UTF-8), XML, PDF/A, PAdES, XAdES, CAdES (prípona ASiCE).

 

+421 02 20482  + klapka

Natália Milanová
ministerka kultúry

kancelária ministerky kultúry


20482 105, 20482 106, 20482 108

sekcia kancelária ministerky
Matúš Bieščad, poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcia kancelárie ministra

Radoslav Kutaš
štátny tajomník

sekretariát štátneho tajomníka
Soňa Petrásová

20482 101

Viera Leščáková
štátna tajomníčka

sekretariát štátnej tajomníčky
Alexander Cap

20482 114

generálna tajomníčka služobného úradu
Lujza Oravcová

20482 292

kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu
Miriam Hatalová, riaditeľka

20482 213

sekcia kreatívneho priemyslu
sekretariát: Ľubica Frličková

20482 303

oddelenie kreativity a vzdelávania
Dária Hamajová, vedúca

20482 904

odbor mediálneho práva a audiovízie
Ivana Maláková, riaditeľka

20482 233

oddelenie autorského práva
Lenka Topľanská, vedúca

20482 134

oddelenie umenia a umeleckých inštitúcií
Jozef Švolík, vedúci

20482 306

sekcia kultúrneho dedičstva
Sekretariát: Zuzana Mozerová

20482 415

odbor ochrany pamiatkového fondu
Zuzana Kochánková, riaditeľka

20482 422

odbor múzeí, galérií a knižníc
Beatrix Ordódy, riaditeľka

20482 453

oddelenie nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva
Zora Turancová, dočasne poverená výkonom funkcie vedúceho oddelenia

20482 403

odbor legislatívy a správneho práva
Dalibor Maťko, riaditeľ

20482 503

cirkevný odbor
Radovan Čikeš, riaditeľ

20482 542

osobný úrad
Andrea Legátová, riaditeľka

20482 212

sekcia ekonomiky
Paulína Szentesi, generálna riaditeľka

20482 557

odbor práva
Štefan Majerník, poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru

20482 627

sekcia verejného obstarávania a správy majetku
Daša Paláková, generálna riaditeľka

20482 614

odbor dotačných programov a politík
Jana Feková, riaditeľka

20482 816

odbor medzinárodnej spolupráce
Peter Roháček, riaditeľ

20482 326

sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3
Jana Minarovičová, generálna riaditeľka

20482 802

sekcia projektového riadenia a informatiky
Peter Senko, generálny riaditeľ

20482 331

odbor kontroly a inšpekcie
Ľuboš Vodička, riaditeľ

20482 484

pamiatková inšpekcia
Laura Ridegová, Lenka Sihelská

20482 404, 20482 445

odbor vnútorného auditu
Dana Hajzoková, riaditeľka

20482 405

sekretarát Rady vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel
Ľubica Gazdíková, dočasná tajomníčka

20482 100

inštitút kultúrnej politiky
Matúš Bieščad, generálny riaditeľ

20482 552

Posledná aktualizácia: 8. augusta 2022 / MKSR Admin

Zdieľať