Štátne štatistické zisťovanie
v oblasti kultúry za Slovenskú republiku
výsledky za rok 2016

Správa o štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry za rok 2016 (pdf, 5 MB)

Ochrana pamiatkového fondu 
Ochrana pamiatkového fondu – sumárny výkaz (pdf, 37 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 34 kB)

Kultúrno-osvetová činnosť
Kultúrno-osvetová činnosť – sumárny výkaz (pdf, 67 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 185 kB)

Neperiodické publikácie
Neperiodické publikácie – sumárny výkaz (pdf, 59 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 22 kB)

Hudobné telesá a umelecké súbory
Hudobné telesá a umelecké súbory – sumárny výkaz (pdf, 50 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 22 kB)

Galérie
Galérie – sumárny výkaz (pdf, 46 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 26 kB)

Vysielanie rozhlasovej programovej služby
Vysielanie rozhlasových programových služieb – sumárny výkaz (pdf, 674 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 27 kB)

Vysielanie televíznej programovej služby
Vysielanie televíznych programových služieb – sumárny výkaz (pdf, 67 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 48 kB)

Múzeá
Múzeá – sumárny výkaz (pdf, 46 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 43 kB)

Knižnice (bez akademických a školských knižníc)

Knižnice – sumárny výkaz (pdf, 63 kB)
Verejné knižnice (pdf, 63 kB)
Vedecké knižnice (pdf, 63 kB)
Špeciálne knižnice (pdf, 63 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 162 kB)

Audiovízia
Audiovízia – sumárny výkaz (pdf, 88 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 72 kB)

Profesionálne divadlá
Divadlá – sumárny výkaz (pdf, 58 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 31 kB)

Astronomické zariadenia a pracoviská
Astronomické zariadenia a pracoviská – sumárny výkaz (pdf, 44 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 24 kB)

Cirkvi a náboženské spoločnosti
Cirkvi a náboženské spoločnosti – sumárny výkaz (pdf, 42 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 26 kB)

Verejné podujatia v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry
Verejné podujatia profesionálnej hudobnej kultúry – sumárny výkaz (pdf, 54 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 44 kB)

Divadelné festivaly a prehliadky
Divadelné festivaly a prehliadky – sumárny výkaz (pdf, 49 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 29 kB)

Výroba a distribúcia zvukových záznamov hudobných diel
Výroba a distribúcia zvukových záznamov hudobných diel – sumárny výkaz (pdf, 47 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 26 kB)

Aktualizované 18. 7. 2018  / Národné osvetové centrum – odbor výskumu a štatistiky kultúry

Posledná aktualizácia: 11. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať