Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Národného osvetového centra

Oznámenie o výberovom konaní – generálny riaditeľ/ generálna riaditeľka Národného osvetového centra (pdf, 320KB)

Životopisy uchádzačov postupujúcich do tretieho kola výberového konania – generálny riaditeľ/ generálna riaditeľka Národného osvetového centra:
Životopis uchádzačky: Jarmila Ištoková (pdf, 271KB), zverejnené 4. 10. 2022;
Životopis uchádzača: Erik Kriššák (pdf, 704KB), zverejnené 4. 10. 2022;
Životopis uchádzačky: Veronika Vasilová (pdf, 467KB), zverejnené 4. 10. 2022;

Prezentácie projektov riadenia a rozvoja Národného osvetového centra predložené uchádzačmi:
Prezentácia uchádzačky: Jarmila Ištoková (pdf, 3MB), zverejnené 12. 10. 2022;
Prezentácia uchádzača: Erik Kriššák (pdf, 234KB), zverejnené 12. 10. 2022;
Prezentácia uchádzačky: Veronika Vasilová (pdf, 541KB), zverejnené 12. 10. 2022;

Projekty riadenia a rozvoja Národného osvetového centra predložené uchádzačmi:
Projekt predložený uchádzačom: Erik Kriššák (pdf, 678KB), zverejnené 3. 11. 2022;
Projekt predložený uchádzačkou: Veronika Vasilová (pdf, 230KB), zverejnené 3. 11. 2022;

Videozáznam z verejného vypočutia – generálny riaditeľ/generálna riaditeľka Národného osvetového centra
Zápisnica z výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Národného osvetového centra (pdf, 317KB), zverejnené 11. 11. 2022

Posledná aktualizácia: 11. novembra 2022 / Rastislav Machel

Zdieľať