Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Národného osvetového centra

Oznámenie o výberovom konaní – generálny riaditeľ/ generálna riaditeľka Národného osvetového centra (pdf, 320KB)

Zápisnica z výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Národného osvetového centra (pdf, 317KB), zverejnené 11. 11. 2022

Posledná aktualizácia: 8. augusta 2023 / Rastislav Machel

Zdieľať