Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Národného osvetového centra

Oznámenie o výberovom konaní – generálny riaditeľ/ generálna riaditeľka Národného osvetového centra (pdf, 320KB)
Editovateľný tvar prílohy A k oznámeniu (odt, 50KB)
Editovateľný tvar prílohy B k oznámeniu (odt, 22KB)
Editovateľný tvar prílohy C k oznámeniu (odt, 35KB)
Editovateľný tvar prílohy D k oznámeniu (odt, 24KB)

Posledná aktualizácia: 10. júna 2022 / Rastislav Machel

Zdieľať