Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (pdf, 2MB)
účinnosť od 15. mája 2023  

Príloha č. 1: Organizačná štruktúra Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (pdf, 70KB)
účinnosť od 15. mája 2023

Príloha č. 2: Schéma organizácií v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva (pdf, 62KB)
účinnosť od 15. mája 2023

Posledná aktualizácia: 16. mája 2023 / MKSR Admin

Zdieľať