Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (pdf, 2 MB)
účinnosť od 1. mája 2022  

Príloha č. 1: Organizačná štruktúra Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (pdf, 59 kB)
účinnosť od 1. mája 2022

Príloha č. 2: Schéma organizácií v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva (pdf, 52 kB)
účinnosť od od 1. mája 2022

Posledná aktualizácia: 17. mája 2022 / MKSR Admin

Zdieľať