Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (pdf, 2 MB)
účinnosť od 01. augusta 2020  

Príloha č. 2: Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva kultúry SR (pdf, 214 kB)
platná od 01. augusta 2020

Príloha č. 3: Schéma organizácií v pôsobnosti ministerstva v riadení príslušného organizačného útvaru (pdf, 29 kB)
od 01. augusta 2020

Posledná aktualizácia: 1. februára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať