poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (pdf, 2MB)
účinnosť od 1. júna 2023  

Príloha č. 1: Organizačná štruktúra Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (pdf, 84KB)
účinnosť od 1. júna 2023

Príloha č. 2: Schéma organizácií v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva (pdf, 64KB)
účinnosť od 1. júna 2023

Posledná aktualizácia: 10. júla 2023 / MKSR Admin

Zdieľať