Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky s prílohami

Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (pdf, 2MB)
účinnosť od 1. marca 2024  

Príloha č. 1: Organizačná štruktúra Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (pdf, 74KB)
účinnosť od 1. marca 2024

Príloha č. 2: Schéma organizácií v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva (pdf, 61KB)
účinnosť od 1. marca 2024

Posledná aktualizácia: 5. marca 2024 / MKSR Admin

Zdieľať