Verejné odpočty organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

Termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2019

Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu na rok 2019

 

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti (pdf, 5 MB)
Termín: 8.7.2020 o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, č. dverí 9, 1. poschodie,
Panská 41, Bratislava

Divadelný ústav (pdf, 4 MB)
Termín: 17. 9. 2020 o 15.00 hod.
Miesto konania: Izba manželov Borodáčovcov, 1. poschodie,
Jakubovo námestie 12, Bratislava

Divadlo Nová scéna (pdf, 2 MB)
Termín: 18. 6. 2020 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť GR DNS, 5. poschodie,
Živnostenská 1, Bratislava

Hudobné centrum (pdf, 2 MB)
Termín: 16.7. 2020 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť HC, Michalská 10, Bratislava

Literárne informačné centrum (pdf, 472 kB)
Termín: 30. 6. 2020 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, 5. poschodie, č. dverí 505,
Námestie SNP 12, Bratislava

Múzeum Slovenského národného povstania (pdf, 2 MB)
Termín: 11. 6. 2020 o 13.00 hod.,
Miesto konania: Múzeum SNP, Vzdelávacie centrum, Tulská 39, Banská Bystrica

Národné osvetové centrum (pdf, 2 MB)
Termín: 13. 8. 2020 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Budova NOC, Námestie SNP 12, Bratislava

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (pdf, 2 MB)
Termín: 23. 7. 2020 o 13.00 hod.,
Miesto konania: Sídelná budova PÚ SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava

Slovenská filharmónia (pdf, 6 MB)
Termín: 15. 7. 2020 o 15.00 hod.,
Miesto konania: Stĺpová sieň, Medená ulica, Bratislava

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (pdf, 2 MB)
Termín: 11. 6. 2020 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť SKN, Štúrova 36, Levoča

Slovenská národná galéria (pdf, 2 MB)
Termín: 29. 4. 2020 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra, Bratislava

Slovenská národná knižnica (pdf, 680 kB)
Termín: 25. 5. 2020 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Konferenčná sála, Námestie J. C. Hronského 1, Martin

Slovenská ústredná hvezdáreň (pdf, 796 kB)
Termín: 26. 5. 2020 o 11.30 hod.,
Miesto konania: Administratívna budova SÚH, Komárňanská 134, Hurbanovo

Slovenské centrum dizajnu (pdf, 2 MB)
Termín: 9. 9. 2020 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Galéria dizajnu – SATELIT – Hurbanove kasárne,
Kollárovo námestie 10, Bratislava

Slovenské národné divadlo (pdf, 3 MB)
Termín: 1. 7. 2020 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Nová budova SND, Generálne riaditeľstvo, zasadacia miestnosť
5. poschodie, Pribinova 17, Bratislava

Slovenské národné múzeum (pdf, 3 MB)
Termín: 24. 6. 2020 o 16.00 hod.,
Miesto konania: Sídelná budova SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava,
Knižnica SNM na 3. poschodí

Slovenské technické múzeum (pdf, 3 MB)
Termín: 17. 6. 2020 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Prednášková sála, Hlavná 88, Košice

Slovenský filmový ústav (pdf, 5 MB)
Termín: 26. 2. 2020 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Kino Lumiere, Špitálska 4, Bratislava

Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ (pdf, 1 MB)
Termín: 29. 5. 2020 o 9.00 hod.,
Miesto konania: Divadlo SĽUK-u, Balkánska 31, Bratislava

Štátna filharmónia Košice (pdf, 3 MB)
Termín: 4. 9. 2020 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Salónik Dom umenia, Moyzesova 66, Košice

Štátna opera (pdf, 2 MB)
Termín: 3. 6. 2020 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Štátna opera – Bohéma klub, Národná 11, Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (pdf, 4 MB)
Termín: 11. 6. 2020 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Malá sála ŠVKBB, 2. poschodie, Lazovná 9, Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (pdf, 2 MB)
Termín: 17. 6. 2020 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Sídelná budova, Hlavná 10, Košice

Štátna vedecká knižnica v Prešove (pdf, 3 MB)
Termín: 18. 6. 2020 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Prezentačná miestnosť ŠVKP, Námestie mládeže 4, Prešov

Štátne divadlo Košice (pdf, 3 MB)
Termín: 4. 9. 2020 o 16.00 hod.,
Miesto konania: Malá scéna ŠDKE, Hlavná 76, Košice

Štátny komorný orchester Žilina (pdf, 1 MB)
Termín: 5. 5. 2020 o 9.00 hod.,
Miesto konania: Budova ŠKO Žilina, Dolný Val 47, Žilina

Tanečné divadlo Ifjú Szivek (pdf, 1 MB)
Termín: 6. 3. 2020 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Budova Tanečného divadla, Mostová 8, Bratislava

Umelecký súbor Lúčnica (pdf, 3 MB)
Termín: 24. 6. 2020 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Kancelária generálneho riaditeľa, 1. poschodie, Štúrova 6, Bratislava

Univerzitná knižnica v Bratislave (pdf, 9 MB)
Termín: 2.7. 2020 o 16.00 hod.,
Miesto konania: Prednášková sála UKB, Ventúrska 11, Bratislava

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (pdf, 4 MB)
Termín: 24. 11. 2020 o 15.00 hod.,
Miesto konania: Galéria ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

Posledná aktualizácia: 22. apríla 2022 / MKSR Admin

Zdieľať