Verejné obstarávanie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,  ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. a) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8213, v ktorom uverejňuje všetky informácie a dokumenty, o ktorých ustanovuje cit. zákon o verejnom obstarávaní.

Posledná aktualizácia: 22. októbra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať