Verejné odpočty organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

Termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2017

Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu na rok 2017

 

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti (pdf, 3 MB)
Termín:  23. 4. 2018 o 10.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, č. dverí 9, 1. poschodie,
Panská 41, Bratislava

Divadelný ústav (pdf, 5 MB)

Termín: 16. 3. 2018 o 10.00 hod.
Miesto konania: Izba manželov Borodáčovcov, 1. poschodie,
Jakubovo námestie 12,   Bratislava

Divadlo Nová scéna (pdf, 8 MB)
Termín: 19. 4. 2018 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť GR DNS, 5. poschodie,
Živnostenská 1, Bratislava

Hudobné centrum (pdf, 2 MB)
Termín: 27. 4. 2018 o 10.30 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť HC, Michalská 10, Bratislava

Literárne informačné centrum (pdf, 2 MB)
Termín: 5. 4. 2018 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, 5. poschodie, č. dverí 505,
Námestie SNP 12, Bratislava

Múzeum Slovenského národného povstania (pdf, 2 MB)
Termín: 19. 4. 2018 o 13.00 hod.,
Miesto konania: Múzeum SNP, Kinosála, Kapitulská 23, Banská Bystrica

Národné osvetové centrum (pdf, 2 MB)
Termín:  17. 5. 2018 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť NOC, č. dverí 302, 3. poschodie,
Námestie SNP 12, Bratislava

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (pdf, 2 MB)
Termín:  5. 4. 2018 o 10.30 hod.,
Miesto konania: Veľká zasadačka PÚ SR, Cesta na Červený most 6,
 Bratislava

Slovenská filharmónia (pdf, 3 MB)
Termín: 30. 5. 2018 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Filharmonický klub, Medená 3, Bratislava

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (pdf, 2 MB)
Termín: 11. 4. 2018 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť SKN, Štúrova 36, Levoča

Slovenská národná galéria (pdf, 1 MB)
Termín:  19. 4. 2018 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra, Bratislava

Slovenská národná knižnica (pdf, 495 kB)
Termín: 1. 3. 2018 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Konferenčná sála, Námestie J. C. Hronského 1, Martin

Slovenská ústredná hvezdáreň (pdf, 2 MB)
Termín: 10. 4. 2018 o 11.30 hod.,
Miesto konania: Administratívna budova SÚH, Komárňanská 134,
Hurbanovo

Slovenské centrum dizajnu (pdf, 5 MB)
Termín: 18. 4. 2018 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Výstavné priestory SCD – SATELIT
– prízemie Hurbanových kasární, Kollárovo námestie 10, Bratislava

Slovenské národné divadlo (pdf, 2 MB)
Termín: 26. 4. 2018 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Nová budova SND, Generálne riaditeľstvo,
zasadacia miestnosť, 5. poschodie, Pribinova 17, Bratislava

Slovenské národné múzeum (pdf, 5 MB)
Termín:  20. 3. 2018 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Sídelná budova SNM, Vajanského nábrežie 2,  Bratislava,
Knižnica SNM na 3. poschodí

Slovenské technické múzeum (pdf, 4 MB)
Termín: 12. 4. 2018 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Prednášková sála, Hlavná 88, Košice

Slovenský filmový ústav (pdf, 8 MB)
Termín: 28. 2. 2018 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Kino Lumiere, Špitálska 4, Bratislava

Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ (pdf, 16 MB)
Termín:  24. 4. 2018 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť GR SĽUK-u, Balkánska 31, Bratislava

Štátna filharmónia Košice (pdf, 3 MB)
Termín: 30. 4. 2018 o 9.00 hod.,
Miesto konania: Dom umenia, Moyzesova 66, Košice

Štátna opera (pdf, 4 MB)
Termín: 18. 4. 2018 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Štátna opera – Bohéma klub, Národná 11, Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (pdf, 4 MB)
Termín: 19. 4. 2018 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Malá sála ŠVKBB, 2. poschodie, Lazovná 9, Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (pdf, 2 MB)
Termín:  12. 4. 2018 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Info USA, Hlavná 10, Košice

Štátna vedecká knižnica v Prešove (pdf, 3 MB)
Termín:  11. 4. 2018 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Prezentačná miestnosť ŠVKP, Námestie mládeže 4, Prešov

Štátne divadlo Košice (pdf, 3 MB)
Termín: 30. 4. 2018 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Malá scéna ŠDKE, Hlavná 76, Košice

Štátny komorný orchester Žilina (pdf, 1 MB)
Termín:  10. 5. 2018 o 9.00 hod.,
Miesto konania: Budova ŠKO Žilina, Dolný Val 47, Žilina

Tanečné divadlo Ifjú Szivek (pdf, 2 MB)
Termín:   2. 3. 2018 o 13.00 hod.,
Miesto konania: Budova Tanečného divadla, Mostová 8, Bratislava

Umelecký súbor Lúčnica (pdf, 4 MB)
Termín:   9. 4. 2018 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Kancelária generálneho riaditeľa, 1. poschodie,
Štúrova 6, Bratislava

Univerzitná knižnica v Bratislave (pdf, 7 MB)
Termín:  28. 5. 2018 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Prednášková sála UKB, Ventúrska 11, Bratislava

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (pdf, 4 MB)
Termín:  17. 5. 2018 o 12.30 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

Posledná aktualizácia: 22. apríla 2022 / MKSR Admin

Zdieľať