Verejné odpočty organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
Termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2023

Správy o činnosti a hospodárení sú zverejnené na webových sídlach jednotlivých organizácií

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Termín: 07.05.2024 10.00 h.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, č. dverí 9, 1. poschodie, Panská 41, Bratislava

Divadelný ústav
Termín: 23.04.2024 13.00 h.
Miesto konania: Izba manželov Borodáčovcov, 1. poschodie, Jakubovo námestie 12, Bratislava

Divadlo Nová scéna
Termín: 16.05.2024 10.00 h.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť GR DNS, 5. poschodie, Živnostenská 1, Bratislava

Hudobné centrum
Termín: 19.04.2024 10.30 h.
Miesto konania: Knižnica HC, blok B, 2. poschodie, Michalská 10, Bratislava

Kunsthalle Bratislava
Termín: 30.04.2024 tesne po odpočte za SNG o 11.00 h.
Miesto konania: Kaviareň v Novej budove SNG, Riečna 1, Bratislava

Národné divadlo Košice
Termín: 10.05.2024 13.00 h.
Miesto konania: Historická budova ND KE, Salónik, 2. poschodie, Hlavné námestie 1, Košice

Národné osvetové centrum
Termín: 17.04.2024 10.00 h.
Miesto konania: Priestory V-klubu, NOC, Nám. SNP 12, Bratislava

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Termín: 25.06.2024 11.00 h.
Miesto konania: PÚ SR, veľká zasadačka, Cesta na Červený most 6, Bratislava

Slovenská filharmónia
Termín: 23.04.2024 10.00 h.
Miesto konania: SF, Filharmonický klub, Medená 3, Bratislava

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Termín: 18.04.2024 14.30 h.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť SKN, Štúrova 36, Levoča

Slovenská národná galéria
Termín: 30.04.2024 11.00 h.
Miesto konania: Kinosála SNG, Riečna 1, Bratislava

Slovenská národná knižnica
Termín: 20.05.2024 14.00 h.
Miesto konania: SNK, Námestie J. Cígera Hronského 1, Martin

Slovenská ústredná hvezdáreň
Termín: 23.04.2024 11.30 h.
Miesto konania: Prevádzková budova SÚH, Komárňanská 137, Hurbanovo

Slovenské centrum dizajnu
Termín: 17.04.2024 15.00 h.
Miesto konania: Galéria SATELIT, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Slovenské literárne centrum
Termín: 09.05.2024 14.00 h.
Miesto konania: SLC (kníhkupectvo – prízemie), Nám. SNP 12, Bratislava + online prezentáciou na FB

Slovenské národné divadlo
Termín: 15.05.2024 10.00 h.
Miesto konania: Nová budova SND, Pribinova 17, Bratislava

Slovenské národné múzeum
Termín: 02.05.2024 10.00 h.
Miesto konania: SNM, knižnica, 3. poschodie, Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Slovenské technické múzeum
Termín: 23.04.2024 10.00 h.
Miesto konania: STM, Hlavná 88, Košice

Slovenský filmový ústav
Termín: 16.04.2024 11.00 h.
Miesto konania: Kino Lumière, Špitálska ulica č. 4, Bratislava

Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK)
Termín: 26.04.2024 10.00 h.
Miesto konania: Sídlo SĽUK, Balkánska 31/66, Bratislava – Rusovce

Štátna filharmónia Košice
Termín: 30.05.2024 14.00 h.
Miesto konania: Dom umenia, Moyzesova 66, Košice

Štátna opera
Termín: 14.05.2024 10.00 h.
Miesto konania: Bohéma klub, Národná 11, Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Termín: 26.03.2024 16.30 h.
Miesto konania: Malá sála ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Termín: 23.04.2024 14.00 h.
Miesto konania: Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, Košice

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Termín: 15.05.2024 11.00 h.
Miesto konania: ŠVK, prezentačná miestnosť, Námestie mládeže 1, Prešov

Štátny komorný orchester Žilina
Termín: 30.04.2024 09.00 h.
Miesto konania: Dom umenia Fatra Žilina, Dolný Val 47, Žilina

Tanečné divadlo Ifjú Szivek
Termín: 10.05.2024 12.00 h.
Miesto konania: TD IS, Mostová 8, Bratislava

Umelecký súbor Lúčnica
Termín: 14.05.2024 14.00 h.
Miesto konania: Hurbanove kasárne, orchestrálna miestnosť, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Univerzitná knižnica v Bratislave
Termín: 30.04.2024 14.00 h.
Miesto konania: Seminárna sála UKB, Klariská ul. 5, Bratislava

Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Termín: 15.05.2024 10.00 h.
Miesto konania: Galéria ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

Posledná aktualizácia: 19. júna 2024 / Rastislav Machel

Zdieľať