Štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry
výsledky za rok 2014

Správa o štátnom štatistickom zisťovaní
v oblasti kultúry za rok 2014 
(pdf, 173 kB)

Galérie
Komentár (pdf, 35 kB)
Galérie – sumárny výkaz (pdf, 38 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 23 kB)

Múzeá
Komentár (pdf, 27 kB)

Múzeá – sumárny výkaz (pdf, 40 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 39 kB)

Ochrana pamiatkového fondu 
Komentár (pdf, 35 kB)
Ochrana pamiatkového fondu – sumárny výkaz (pdf, 38 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 34 kB)

Knižnice (bez akademických a školských knižníc)
Komentár (pdf, 62 kB)

Knižnice – sumárny výkaz (pdf, 59 kB)

Verejné knižnice (pdf, 57 kB)
Vedecké knižnice (pdf, 56 kB)
Špeciálne knižnice (pdf, 58 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 278 kB)

Profesionálne divadlá
Komentár (pdf, 33 kB)

Štátne divadlá – sumárny výkaz (pdf, 55 kB)
Neštátne divadlá – sumárny výkaz (pdf, 46 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 30 kB)

Divadelné festivaly a prehliadky
Komentár (pdf, 28 kB)

Divadelné festivaly a prehliadky – sumárny výkaz (pdf, 39 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 26 kB)

Hudobné telesá a umelecké súbory
Komentár (pdf, 43 kB)
Hudobné telesá a umelecké súbory – sumárny výkaz (pdf, 41 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 21 kB)

Verejné podujatia v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry
Komentár (pdf, 39 kB)

Verejné podujatia v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry – sumárny výkaz (pdf, 42 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 42 kB)

Audiovízia
Komentár (pdf, 41 kB)

Audiovízia – sumárny výkaz (pdf, 57 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 57 kB)

Vysielanie rozhlasovej programovej služby
Komentár (pdf, 33 kB)

Vysielanie rozhlasových programových služieb – sumárny výkaz (pdf, 53 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 27 kB)

Vysielanie televíznej programovej služby
Komentár (pdf, 36 kB)

Vysielanie televíznych programových služieb – sumárny výkaz (pdf, 65 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 51 kB)

Periodická tlač
Periodická tlač – údaje prevzaté z administratívneho zdroja (pdf, 29 kB)

Neperiodické publikácie
Komentár (pdf, 31 kB)

Neperiodické publikácie – sumárny výkaz (pdf, 55 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 267 kB)

Kultúrno-osvetová činnosť 
Komentár (pdf, 35 kB)

Kultúrno-osvetová činnosť – sumárny výkaz (pdf, 89 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 98 kB)

Astronomické zariadenia a pracoviská
Komentár (pdf, 29 kB)

Astronomické zariadenia a pracoviská – sumárny výkaz (pdf, 36 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 24 kB)

Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
Komentár (pdf, 29 kB)
Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva – sumárny výkaz (pdf, 46 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 61 kB)

Cirkvi a náboženské spoločnosti
Komentár (pdf, 40 kB)

Cirkvi a náboženské spoločnosti – sumárny výkaz (pdf, 38 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 25 kB)


Aktualizované 7. 11. 2016 / Národné osvetové centrum – odbor výskumu a štatistiky kultúry

Posledná aktualizácia: 11. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať