Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Ústredia ľudovej umeleckej výroby

Oznámenie o výberovom konaní – Generálny/a riaditeľ/ka Ústredia ľudovej umeleckej výroby (pdf, 280 kB)

Príloha A k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 40 kB)

Príloha B k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 17 kB)

Príloha C k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 24 kB)

Príloha D k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 18 kB)

Posledná aktualizácia: 15. marca 2021 / Rastislav Machel

Zdieľať