Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti

Oznámenie o výberovom konaní – riaditeľ/riaditeľka BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti (pdf, 261 kB)
Editovateľný tvar prílohy A k oznámeniu (odt, 25 kB)
Editovateľný tvar prílohy B k oznámeniu (odt, 25 kB)

Životopisy uchádzačov postupujúcich do tretieho kola procesu verejného vypočutia – riaditeľ/riaditeľka BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti:

Životopis uchádzačky: Natália Cehláriková
Životopis uchádzačky: Zuzana Liptáková
Životopis uchádzača: Andrej Šoltés
Životopis uchádzača: Martin Vančo

Prezentácie projektov riadenia a rozvoja BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti predložené uchádzačmi:

Prezentácia projektu uchádzačky: Natália Cehláriková
Prezentácia projektu uchádzačky: Zuzana Liptáková
Prezentácia projektu uchádzača: Andrej Šoltés
Prezentácia projektu uchádzača: Martin Vančo

Projekty riadenia a rozvoja BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti predložené uchádzačmi:
Projekt uchádzačky: Natália Cehláriková
Projekt uchádzačky: Zuzana Liptáková
Projekt uchádzača: Andrej Šoltés
Projekt uchádzača: Martin Vančo

Zápisnica z výberového konania na pozíciu riaditeľa/riaditeľky BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti
Videozáznam z verejného vypočutia – riaditeľ/riaditeľka BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti

Posledná aktualizácia: 10. júna 2022 / Michal Masár

Zdieľať