Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti

Oznámenie o výberovom konaní – riaditeľ/riaditeľka BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Zápisnica z výberového konania na pozíciu riaditeľa/riaditeľky BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti

Posledná aktualizácia: 7. februára 2023 / Michal Masár

Zdieľať