Výzvy na predkladanie návrhov kandidátov na členov rád

 

Aktuálne výzvy:
Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na člena rady Slovenského filmového ústavu

Posledná aktualizácia: 26. júla 2023 / Rastislav Machel

Zdieľať