Kontrakty na rok 2016
uzatvorené medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

MK-1895/2015-340/16484      Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti (pdf, 185 kB)

MK-1895/2015-340/16443      Divadelný ústav (pdf, 257 kB)

MK-1895/2015-340/16486      Divadlo Nová scéna (pdf, 92 kB)

MK-1895/2015-340/16464      Hudobné centrum (pdf, 241 kB)

MK-1895/2015-340/16453      Literárne informačné centrum (pdf, 218 kB)

MK-1895/2015-340/16485      Múzeum Slovenského národného povstania (pdf, 153 kB)

MK-1895/2015-340/16483      Národné osvetové centrum (pdf, 233 kB)

MK-1895/2015-340/16482      Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (pdf, 140 kB)

MK-1895/2015-340/16445      Slovenská filharmónia (pdf, 120 kB)

MK-1895/2015-340/16447      Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči (147 kB)

MK-1895/2015-340/16836      Slovenská národná galéria (pdf, 149 kB)

MK-1895/2015-340/16573      Slovenská národná knižnica (pdf, 164 kB)

MK-1895/2015-340/16461      Slovenská ústredná hvezdáreň (pdf, 272 kB)

MK-1895/2015-340/16452      Slovenské centrum dizajnu (pdf, 336 kB)

MK-1895/2015-340/16457      Slovenské národné divadlo (pdf, 136 kB)

MK-1895/2015-340/16444      Slovenské národné múzeum (pdf, 159 kB)

MK-1895/2015-340/16695      Slovenské technické múzeum (pdf, 129 kB)

MK-1895/2015-340/16456      Slovenský filmový ústav (pdf, 719 kB)

MK-1895/2015-340/16462      Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ (pdf, 121 kB)

MK-1895/2015-340/16446      Štátna filharmónia Košice (pdf, 117 kB)

MK-1895/2015-340/16544      Štátna opera (pdf, 120 kB)

MK-1895/2015-340/16459      Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (pdf, 115 kB)

MK-1895/2015-340/16460      Štátna vedecká knižnica v Košiciach (pdf, 121 kB)

MK-1895/2015-340/16463      Štátna vedecká knižnica v Prešove (pdf, 126 kB)

MK-1895/2015-340/16454      Štátne divadlo Košice (pdf, 94 kB)

MK-1895/2015-340/16458      Štátny komorný orchester Žilina (pdf, 93 kB)

MK-1895/2015-340/16500      Umelecký súbor Lúčnica (pdf, 129 kB)

MK-1895/2015-340/16835      Univerzitná knižnica v Bratislave (pdf, 134 kB)

MK-1895/2015-340/16529      Ústredie ľudovej umeleckej výroby (pdf, 296 kB)

 

Spracovala sekcia ekonomiky 16. 12. 2015.

Posledná aktualizácia: 2. februára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať